Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie architektury wnętrz 1

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AWIP1007
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie architektury wnętrz 1
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy: Przedmioty - AW stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 60 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bartnicka
Prowadzący grup: Małgorzata Bartnicka, Angelina Juszkiewicz, Jadwiga Żarnowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 60 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bartnicka
Prowadzący grup: Małgorzata Bartnicka, Katarzyna Richter, Jadwiga Żarnowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 60 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kruk
Prowadzący grup: Marta Kruk, Jadwiga Żarnowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 60 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Żarnowiecka
Prowadzący grup: Jadwiga Żarnowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
E-learning:

Tak

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Analiza wybranej funkcji, zasad komunikacji w wybranej strefie funkcjonalnej, sposobu użytkowania wnętrza, zdefiniowanie punktów kolizji przestrzennych i wariantowe rozwiązania zauważonych problemów. Zasady tworzenia dokumentacji projektowej. Sposoby przekazu informacji o projektowanym wnętrzu uwzględniające zarówno perspektywę odręczną jak i makietę. Oddziaływanie wybranych materiałów, koloru i światła

Pełny opis:

Projekt wybranego fragmentu wnętrza przestrzeni mieszkalnej o niewielkim stopniu skomplikowania. Do wyboru przez Studenta funkcje:

1) sypialna z salonem łazienkowym,

2) kuchnia z jadalnią,

3) strefa wejściowa do mieszkania z miejscem do pracy.

Temat

Na podanej wielkości podkładzie architektonicznym należy zaprojektować wybraną funkcję, inspirując się, przyjętą dla projektu, modułową siatką.

Założenia projektowe:

W zadanej przestrzeni 6x6m (wysokość określa Autor/ka projektu), należy zaprojektować wybraną, jedną z wyżej proponowanych, funkcji.

Zakres opracowania końcowego:

1. Plansza 100x70 cm zawierająca wykreślone rysunki :

a) rzut i dwa przekroje w skali 1:20 (zwymiarowane),

b) rysunki oddające nastrój wnętrza przedstawiające spójną koncepcję kolorystyki i światła na rysunkach : rzutu, przekrojów, aksonometrii / perspektywach (min. 2),

c) fotografie makiety (liczba ujęć ustalona zostanie z Prowadzącym – minimum dwa tj. widoki przestrzeni wybranych funkcji).

2. Makieta monochromatyczna na podkładzie 30x30cm (skala 1:20), prezentująca układ przestrzenny wnętrza o wybranej funkcji, uwzględniająca przyjętą dla rozwiązania siatkę kompozycyjną.

Literatura:

podstawowa:

1. Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2004.

2. Gage J., Kolor i znaczenie, Universitas, Kraków, 2010.

3. Nowak E., Atlas antropometryczny populacji polskiej: dane do projektowania, IWP, Warszawa, 2000.

4. Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007.

5. Gregory R.L.: Czucie i percepcja, Zysk i S-ka, Poznań, 2002.

uzupełniająca:

1. Gedliczka A., Atlas miar człowieka, CIOP, Warszawa 2001.

2. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa, 2011.

3. Poore J., Interior Color by Design, Rockport Publishers, Gloucester, Massachusetts, 2006

4. Deręgowski J., Oko I obraz: stadium psychologiczne, PWN, Warszawa, 1990.

5. Żórawski J., Lenartowicz J.K., Siatka prostych: o architekturze nadindywidualnej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2012.

6. Żórawski J.: O budowie formy architektonicznej, Arkady, Warszawa, 1973.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 60 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kruk
Prowadzący grup: Marta Kruk, Jadwiga Żarnowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 60 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kruk
Prowadzący grup: Marta Kruk, Katarzyna Richter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 60 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kruk
Prowadzący grup: Marta Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)