Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Malarstwo 1

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: GRP1059
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Malarstwo 1
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy: Przedmioty - G stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem zajęć  jest  rozwinięcie wiedzy malarskiej w zakresie warsztatu jak i indywidualnej kreacji artystycznej. Student na zajęciach rozwija umiejętności praktyczne z malarstwa z silnym odniesieniem do sztuki współczesnej . Przedmiot ma za zadanie rozwijać postawy kreacyjne i myślenia o obrazie w kategorii kompozycji plastycznej. Punktem wyjścia jest malarstwo figuratywne. Program zakłada akademickie metody nauczania. Student poznaje różne techniki malarstwa i metody komponowania obrazu. W ramach pracowni wykonywane są prace z natury w kategorii: martwej natury, architektury wnętrza, modelu człowieka. Dodatkowo studenci wykonują prace domowe na zadane tematy z wyobraźni.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwój umiejętności myślenia plastycznego w obszarze malarstwa. W ramach zadań malarskich wykonywane będą prace o określonym ładunku kompozycyjnym, plastycznym, graficznym i treściowym. W ramach cyklu semestralnego poruszane będą zagadnienia obrazów figuratywnych i abstrakcji.

Student wykonuje cykl prac malarskich na zadany wcześniej temat w oparciu o teorię sztuki oraz znane kierunki.

Treści programowe:

Zapoznanie studenta z podstawowymi umiejętnościami posługiwania się

technikami malarskimi. Przygotowanie studenta do swobodnego posługiwania się językiem komunikacji kolorystycznej. Zakres tematyczny zajęć:

1. Prezentacja wybranych narzędzi rysunkowych. Omówienie możliwości ich wykorzystania w pracach plastycznych. Omówienie zakresu poszczególnych zadań oraz kryteriów ich zaliczenia i oceny.

2. Zapoznanie z podstawowymi zasadami w malarstwie. Nauka uzyskiwania relacji kolorystycznych na płaszczyźnie. Nauka posługiwania się plamą barwną, walorem i światłocieniem w technikach akrylowych.

3. Malarskie, realistyczne odwzorowanie kompozycji martwej . Analizowanie kolorystyki wybranego kadru, wzajemne relacje elementów oraz współgranie barwy i linii, przedstawianie relacji kolorystycznych w tonacji zimnej. Przestrzeganie kontrastu walorowego oraz zawężonej gamy barwnej. Ćwiczenia posługiwania się plamą, walorem i światłocieniem w technikach akrylowych.

4. Przedstawianie relacji kolorystycznych w tonacji ciepłej.

5. Kompozycja we wnętrzu z uwzględnieniem proporcji oraz relacji w przestrzeni. Posługiwanie się geometrią i perspektywą w technikach malarskich.

6. Komponowanie obrazu przedstawiającego relacje pomiędzy poszczególnymi elementami, nauka wyboru kadru ze względu na ważność elementu akcentowanego.

7. Malarski studium anatomii ludzkiego ciała - praca z modelem.

8. Kompozycje malarskie - ćwiczenia domowe.

Literatura:

1.M. Rzepinska, Historia koloru, Arkady, Warszawa, 2009

2.E. H. Gombrich, O sztuce, Rebis, Poznań, 2008

3.Słownik terminologiczny Sztuk Pieknych, PWN, Warszawa, 2011

4.H. Damisc, Okno w żółci kadmowej, albo o tym co kryje się pod spodem,

Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, 2007

5.W. Kandyński, Punkt i linia a płaszczyzna, PIW, Warszawa, 1986

literatura uzupełniająca

1.H. Belting, Antropologia obrazu, Universitas, Kraków, 2007

2.G. Dziamski, Sztuka po końcu sztuki, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2009

3. Arrechea Julio, Leonardo da Vinci, Warszawa: Solis Andrzej Koper, 2018

Efekty uczenia się:

1. Student w sposób zaawansowany posługuje się technikami malarskimi

2. Potrafi posługiwać się paletą barw zimnych i ciepłych w kompozycji i budowaniu napięć artystycznych obrazu.

3. Potrafi wykonać kompozycję obrazu przedstawiającego martwą naturę i postać

3. Zna anatomię człowieka na poziomie wspomagającym malarskie przedstawienia modela

4. Zna podstawowe kierunki i techniki malarskie znane z historii sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

1. Przeglądy prac malarskich pozwalające ocenić postępy i procesy uczenia się studenta

2. Konsultacje w oparciu o wykonywane prace domowe.

3. Korekty i obecności na zajęciach

Kryteria oceniania:

1. ocena 5,0 - Wykonanie 15 prac obowiązkowych programowych o wybitnych walorach artystycznych, prezentacja prac domowych

2. ocena 4,5 - Wykonanie 15 prac obowiązkowych programowych o dużych walorach artystycznych, prezentacja prac domowych

3. ocena 4,0 - Wykonanie 15 prac obowiązkowych programowych z zachowaniem poprawności kompozycyjnej i kolorystycznej, prezentacja prac domowych

4. ocena 3,5 - Wykonanie 15 prac obowiązkowych programowych z zachowaniem poprawności kompozycyjnej i kolorystycznej,

5. ocena 3,0 - Wykonanie 15 prac obowiązkowych programowych

6. ocena 2,0 - brak wykonanych wszystkich prac programowych, rażące błędy kompozycyjne i kolorystyczne obrazów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem zajęć  jest  rozwinięcie wiedzy malarskiej w zakresie warsztatu jak i indywidualnej kreacji artystycznej. Student na zajęciach rozwija umiejętności praktyczne z malarstwa z silnym odniesieniem do sztuki współczesnej . Przedmiot ma za zadanie rozwijać postawy kreacyjne i myślenia o obrazie w kategorii kompozycji plastycznej. Punktem wyjścia jest malarstwo figuratywne. Program zakłada akademickie metody nauczania. Student poznaje różne techniki malarstwa i metody komponowania obrazu. W ramach pracowni wykonywane są prace z natury w kategorii: martwej natury, architektury wnętrza, modelu człowieka. Dodatkowo studenci wykonują prace domowe na zadane tematy z wyobraźni.

Pełny opis:

Zapoznanie studenta z podstawowymi umiejętnościami posługiwania się

technikami malarskimi. Przygotowanie studenta do swobodnego posługiwania się językiem komunikacji kolorystycznej. Zakres tematyczny zajęć:

1. Prezentacja wybranych narzędzi rysunkowych. Omówienie możliwości ich wykorzystania w pracach plastycznych. Omówienie zakresu poszczególnych zadań oraz kryteriów ich zaliczenia i oceny.

2. Zapoznanie z podstawowymi zasadami w malarstwie. Nauka uzyskiwania relacji kolorystycznych na płaszczyźnie. Nauka posługiwania się plamą barwną, walorem i światłocieniem w technikach akrylowych.

3. Malarskie, realistyczne odwzorowanie kompozycji martwej . Analizowanie kolorystyki wybranego kadru, wzajemne relacje elementów oraz współgranie barwy i linii, przedstawianie relacji kolorystycznych w tonacji zimnej. Przestrzeganie kontrastu walorowego oraz zawężonej gamy barwnej. Ćwiczenia posługiwania się plamą, walorem i światłocieniem w technikach akrylowych.

4. Przedstawianie relacji kolorystycznych w tonacji ciepłej.

5. Kompozycja we wnętrzu z uwzględnieniem proporcji oraz relacji w przestrzeni. Posługiwanie się geometrią i perspektywą w technikach malarskich.

6. Komponowanie obrazu przedstawiającego relacje pomiędzy poszczególnymi elementami, nauka wyboru kadru ze względu na ważność elementu akcentowanego.

7. Malarski studium anatomii ludzkiego ciała - praca z modelem.

8. Kompozycje malarskie - ćwiczenia domowe.

Literatura:

1.M. Rzepinska, Historia koloru, Arkady, Warszawa, 2009

2.E. H. Gombrich, O sztuce, Rebis, Poznań, 2008

3.Słownik terminologiczny Sztuk Pieknych, PWN, Warszawa, 2011

4.H. Damisc, Okno w żółci kadmowej, albo o tym co kryje się pod spodem,

Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, 2007

5.W. Kandyński, Punkt i linia a płaszczyzna, PIW, Warszawa, 1986

literatura uzupełniająca

1.H. Belting, Antropologia obrazu, Universitas, Kraków, 2007

2.G. Dziamski, Sztuka po końcu sztuki, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2009

3. Arrechea Julio, Leonardo da Vinci, Warszawa: Solis Andrzej Koper, 2018

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świrydowicz
Prowadzący grup: Marek Świrydowicz, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Nieścier
Prowadzący grup: Tadeusz Nieścier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 60 godzin, 37 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Rabiega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)