Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca dyplomowa

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: BTP1708
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BTDZ stacjonarne I stopnia 4 rok 7 semestr specjalność biotechnologia przemysłowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Jabłońska-Trypuć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Świsłocka
Prowadzący grup: Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski, Agata Jabłońska-Trypuć, Monika Kalinowska, Grażyna Łaska, Mariola Samsonowicz, Anna Siemieniuk, Ewa Szatyłowicz, Grzegorz Świderski, Izabela Tałałaj, Elżbieta Wołejko, Urszula Wydro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej 43 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Boruszko, Andrzej Butarewicz, Agata Jabłońska-Trypuć, Monika Kalinowska, Irena Kaszkowiak, Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Grażyna Łaska, Tadeusz Łoboda, Jolanta Piekut, Janina Piekutin, Stanisław Rosochacki, Mariola Samsonowicz, Anna Siemieniuk, Mirosław Skorbiłowicz, Joanna Struk-Sokołowska, Joanna Szczykowska, Grzegorz Świderski, Izabela Tałałaj, Elżbieta Wołejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Butarewicz, Elżbieta Grygorczuk-Petersons, Monika Kalinowska, Irena Kaszkowiak, Tadeusz Łoboda, Jolanta Piekut, Janina Piekutin, Stanisław Rosochacki, Elżbieta Skorbiłowicz, Joanna Struk-Sokołowska, Grzegorz Świderski, Elżbieta Wołejko, Urszula Wydro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Butarewicz, Mariola Samsonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Butarewicz, Dorota Dec, Elżbieta Grygorczuk-Petersons, Agata Jabłońska-Trypuć, Monika Kalinowska, Irena Kaszkowiak, Marzena Matejczyk, Mariola Samsonowicz, Grzegorz Świderski, Renata Świsłocka, Elżbieta Wołejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Błachno, Andrzej Butarewicz, Dorota Dec, Agata Jabłońska-Trypuć, Monika Kalinowska, Irena Kaszkowiak, Włodzimierz Lewandowski, Marzena Matejczyk, Jolanta Piekut, Ewa Regulska, Stanisław Rosochacki, Mariola Samsonowicz, Grzegorz Świderski, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Piekut, Grzegorz Świderski, Elżbieta Wołejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Piekut
Prowadzący grup: Andrzej Butarewicz, Dorota Dec, Agata Jabłońska-Trypuć, Monika Kalinowska, Włodzimierz Lewandowski, Marzena Matejczyk, Jolanta Piekut, Ewa Regulska, Mariola Samsonowicz, Grzegorz Świderski, Elżbieta Wołejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)