Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konserwacja i rewaloryzacja (POAK)

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AK6035
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konserwacja i rewaloryzacja (POAK)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Ćwiczenia projektowe , w ramach których student wykonuje projekt z zakresu konserwacji i rewaloryzacji wbranego w danym semestrze zabytkowego parku lub ogrodu.

Pełny opis:

1. Ogólne informacje o projekcie - " Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia ogrodowego ". Zagadnienia wstępne - cel, zakres i zadania projektu. Warunki zaliczenia. Bibliografia.

2. Dynamika kształtowania ogrodów. Trwałość ogrodu zabytkowego. Substancja zabytkowa ogrodu. Wybór terenu opracowania.

3. Cel i zadania konserwacji ogrodów. Konserwacja a dzieło sztuki ogrodowej.

4. Uwarunkowania prawne dotyczące konserwacji i rewaloryzacji zabytków w Polsce..

5. przejawy zniszczeń ogrodów oraz rodzaje działań konserwatorskich.

6.główne rodzaje działań konserwatorskich.

7. Adaptacja zabytkowych założeń ogrodowych na potrzeby współczesne.

8. Określenie cech charakterystycznych terenu opracowania, powiązania z otoczeniem.

9.Rewaloryzacja układów alejowych.

10.Opracowanie danych historycznych.

11. Projekt budowlany elementów małej architektury oraz nawierzchni.

12. Opracowanie koncepcji rewaloryzacji wybranego zabytkowego założenia ogrodowego.

13.Wizualizacje koncepcji rewaloryzacji zabytkowego założenia ogrodowego. Oddanie części opisowej koncepcji.

14. Prezentacja prac. Ocena projektów.

15. Zaliczenie końcowe.

Literatura:

1. Majdecki L.: Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych.PWN, warszawa 1993.

Wejchert K. „Elementy kompozycji urbanistycznej” wydawnictwo Arkady 2008.

2. Bogdanowski J.: Konserwacja kompozycji ogrodów zabytkowych. Architektura, R 25z.12, Warszawa 1971.

3. Bogdanowski J.: Wykaz znaczniejszych kompozycji parkowych, ogrodowych i krajobrazowych w Polsce. Instytuy

Instytut Kultury. Warszawa 1975

4. Ciołek g.: Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce. PWN, Łódź – Warszawa 1955.

Neufert Ernst

5. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa, 1984

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Magdalena Gajewska, Olga Lewandowska-Szelągowska, Beata Matowicka, Aleksander Owerczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawryluk
Prowadzący grup: Monika Anderson, Maciej Kłopotowski, Aleksander Owerczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Skrócony opis:

Projekt rewaloryzacji Bulwarów Kościałkowskiego w Białymstoku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Anderson, Aleksander Owerczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Anderson, Aleksander Owerczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)