Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie karierą

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: LN5057B
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie karierą
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obieralny

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie zadań projektowych

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z metodami zarządzania karierą oraz rozpoznanie rynku pracy. Nabycie umiejętności planowania kariery oraz pisania CV. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna, metoda sytuacyjna

Pełny opis:

Treści programowe:

Definicja oraz planowanie kariery. Modele karier. Rozpoznanie rynku pracy - źródła informacji o miejscach pracy. Przygotowanie planu działania w poszukiwaniu pracy. Samozatrudnienie – założenie własnej działalności gospodarczej. Przygotowanie biznesplanu firmy. Zapoznanie się z rodzajami umów o pracę. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – podstawy pomocne w pisaniu CV i listu motywacyjnego. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Efekty kształcenia: umiejętność sporządzenia biznesplanu dla firmy, umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie w poszukiwaniu pracy.

Literatura:

a) podstawowa:

1.Suchar. M..: Modele karier. 2002.

2.Bering Anna, Głogowski T.: Curriculum Vitae. Listy Motywacyjne. Oficyna Wyd., Olkusz 2000.

3.Szydłowski B.: Praktyczny poradnik poszukiwania pracy. Kraków 2000.

b) uzupełniająca:

1. Mobilność zawodowa, edukacyjna i przestrzenna w województwie podlaskim. Pod red. Sobocka-Szczapa H. Białystok –Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik, Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burnecka
Prowadzący grup: Marta Burnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burnecka
Prowadzący grup: Marta Burnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burnecka
Prowadzący grup: Marta Burnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burnecka
Prowadzący grup: Marta Burnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Rauba
Prowadzący grup: Krystyna Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)