Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca dyplomowa magisterska

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: BT2321
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa magisterska
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BTDM stacjonarne II - ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 20.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Boruszko, Andrzej Butarewicz, Monika Kalinowska, Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Małgorzata Krasowska, Piotr Ofman, Jolanta Piekut, Janina Piekutin, Mirosław Skorbiłowicz, Joanna Struk-Sokołowska, Joanna Szczykowska, Grzegorz Świderski, Izabela Tałałaj, Elżbieta Wołejko, Urszula Wydro, Ewa Zapora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Butarewicz, Dorota Dec, Agata Jabłońska-Trypuć, Monika Kalinowska, Irena Kaszkowiak, Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Tadeusz Łoboda, Marzena Matejczyk, Jolanta Piekut, Janina Piekutin, Elżbieta Skorbiłowicz, Joanna Struk-Sokołowska, Grzegorz Świderski, Elżbieta Wołejko, Urszula Wydro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Butarewicz, Elżbieta Grygorczuk-Petersons, Agata Jabłońska-Trypuć, Monika Kalinowska, Irena Kaszkowiak, Tadeusz Łoboda, Grzegorz Świderski, Elżbieta Wołejko, Urszula Wydro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)