Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: B01055
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Włodzimierz Lewandowski, Mariola Samsonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Strutyńska
Prowadzący grup: Monika Kalinowska, Włodzimierz Lewandowski, Ewa Regulska, Mariola Samsonowicz, Grażyna Strutyńska, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 215 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 215 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Strutyńska
Prowadzący grup: Monika Kalinowska, Włodzimierz Lewandowski, Jolanta Piekut, Grażyna Strutyńska, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Strutyńska
Prowadzący grup: Monika Kalinowska, Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Włodzimierz Lewandowski, Jolanta Piekut, Mariola Samsonowicz, Grażyna Strutyńska, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2008/09" (zakończony)

Okres: 2008-10-01 - 2009-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marian Kucharski, Włodzimierz Lewandowski, Ewa Regulska, Mariola Samsonowicz, Grażyna Strutyńska, Renata Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2007/08" (zakończony)

Okres: 2007-09-28 - 2008-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 260 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 260 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Kalinowska, Marian Kucharski, Włodzimierz Lewandowski, Ewa Regulska, Grażyna Strutyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2006/07" (zakończony)

Okres: 2006-09-29 - 2007-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 260 miejsc więcej informacji
Typ pomocniczy, 30 godzin, 260 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 260 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Kalinowska, Marian Kucharski, Włodzimierz Lewandowski, Ewa Regulska, Grażyna Strutyńska, Grzegorz Świderski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Typ pomocniczy - Brak protokołu
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)