Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki komputerowe w projektowaniu 1

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AWIP3071
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki komputerowe w projektowaniu 1
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy: Przedmioty - AW stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Modzelewska
Prowadzący grup: Agnieszka Modzelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Modzelewska
Prowadzący grup: Agnieszka Modzelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Modzelewska
Prowadzący grup: Agnieszka Modzelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Modzelewska
Prowadzący grup: Agnieszka Modzelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
E-learning:

Tak

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie umiejętności zastosowania komputerów w projektowaniu architektonicznym wnętrz. Rozwinięcie podstawowych umiejętności prezentowania własnych idei i koncepcji przy użyciu komputerów. Nauczenie podstawowych zasad procesu tworzenia i prezentacji koncepcji architektonicznych w środowisku cyfrowym. Poznanie podstawowych zasad obsługi oraz metod modelowania i wykonywania wizualizacji przy użyciu oprogramowania ArchiCAD i LUMION na przykładzie projektu rzeźby przestrzennej oraz wnętrza z siedziskiem i oknem.

Pełny opis:

TEMAT ZAJĘĆ

Kompozycje architektoniczne w przestrzeni cyfrowej.

Kompozycja I – BRYŁA

Zadaniem jest zaprojektowanie formy przestrzennej i wykonanie wizualizacji w programie ArchiCAD 24. Kompozycja powinna charakteryzować się wysokimi i przemyślanymi wartościami artystycznymi oraz emocjonalnymi. Wielkość i liczba brył zależy od przyjętej koncepcji. Cała forma nie może być większa niż sześcian o wymiarach 30 x 30 x 30 m i powinna być umieszczona na podstawie o wymiarze 30 x 30 m.

Kompozycja II - WNĘTRZE Z OKNEM I SIEDZISKIEM

Zadaniem jest zaprojektowanie dowolnej kompozycji architektonicznej wnętrza z oknem i siedziskiem oraz wykonanie wizualizacji w programie ArchiCAD 24. Kompozycja powinna charakteryzować się wysokimi i przemyślanymi wartościami artystycznymi oraz emocjonalnymi. Wielkość pomieszczenia zależy od przyjętej koncepcji.

CEL ZAJĘĆ

Poznanie metod modelowania komputerowego i wizualizacji w programie ArchiCAD 24.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

1.Poznanie podstawowych zasad kreacji form przestrzennych i wnętrz architektonicznych.

2. Poznanie podstawowych zasad stosowania oprogramowania ArchiCAD 24.

3. Poznanie podstawowych zasad wykonywania wizualizacji.

4. Umiejętność zaprezentowania zaprojektowanych kompozycji przestrzennych i prostych wnętrz architektonicznych.

METODY WERYFIKACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Zaliczenie na ocenę 2 kompozycji.

Ocena wizualizacji projektów.

Dyskusja nad projektami, obrona projektów.

Kompozycja I - BRYŁA

• Model zapisany jako ArchiCAD Archive Project w formacie *.pla (Kowalski_Jan_B.pla),

• Dwie wizualizacje bryły zapisane jako pliki w formacie *.jpg (Kowalski_Jan_B1.jpg i Kowalski_Jan_B2.jpg).

Kompozycja II - WNĘTRZE Z OKNEM I SIEDZISKIEM

• Model zapisany jako ArchiCAD Archive Project w formacie *.pla (Kowalski_Jan_PW.pla),

• Dwie wizualizacje bryły zapisane jako pliki w formacie *.jpg (Kowalski_Jan_PW1.jpg i Kowalski_Jan_PW.jpg).

ZASADY ZALICZANIA

Wpisu do indeksu dokonuje się po dostarczeniu przez studenta:

• Planszy prezentacyjnej formatu A3, zawierającej 4 wizualizacje wykonanych projektów (fotografie 18x13cm). Wzór planszy zostanie podany przez prowadzącego przedmiot.

• Plików cyfrowych zawierających modele zapisane jako ArchiCAD Archive Project w formacie *.pla oraz wizualizacji zapisanych w formacie *.jpg

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Modzelewska
Prowadzący grup: Agnieszka Modzelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Modzelewska
Prowadzący grup: Agnieszka Modzelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)