Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rzeźba

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: AK14116
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rzeźba
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Studium rzeźbiarskie ( glina, plastelina, gips). Płaskorzeźba ( glina, plastelina, gips).

Pełny opis:

Nabycie umiejętności manualnych w tworzywach rzeźbiarskich (glina, plastelina, styropian, gips).

Poznanie relacji przestrzennych, proporcji, skal i technologi stosowanych w realizacjach rzeźbiarskich w

architekturze. opanowanie sposobów plastycznego i przestrzennego wyrażania rzeżbiarskoarchitektonicznej

materii, nauka umiejętnego stosowania jedności zasad w architekturze i rzeźbie z

jedną róznicą - architekturą rządzi funkcja, a rzeźbą siła wyrazu. Problematyką będą interpretacje form i

przestrzeni w ich wzajemnych relacjach w kontrastach, strukturach, skalach oraz dozowanej ekspresji.

Literatura:

1)Tatarkiewicz Wł., Dzieje sześciu pojęć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006; 2)

Sztuka świata, Tom1- 10, pod redakcją naukową Włodarczyka W., Wydawnictwo Arkady, Warszawa

1996; 3) Osęka A.,Współczesna Rzeźba Polska, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1977; 4) Kotula A.,

Krakowski P., Malarstwo, rzeźba, architektura, PWN, Warszawa 1972;

Efekty uczenia się:

identyfikuje i określa proporcje ludzkiego ciała w materii

rzeźbiarskiej

kasyfikuje i zestawia poszczególne elementy kompozycji rzeźby i

płaskorzeźby

potrafi posługiwać się relacjami przestrzennymi i przedstawia

własne interpretacje rzeźby

Metody i kryteria oceniania:

ocena wykonanego zadania rzeźbiarskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawryluk, Wojciech Matys
Prowadzący grup: Dorota Gawryluk, Wojciech Matys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Kwaśniewska, Kamil Rawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 60 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Kamil Rawski, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)