Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady projektowania III (kompozycja wnętrz krajobrazowych)

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AK1375
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady projektowania III (kompozycja wnętrz krajobrazowych)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zasady tworzenia kompozycji terenów zielonych. Dobór i znaczenie roślin kwiatowych i roślin drzewiastych w kompozycji terenów zieleni. Walory dekoracyjne i plastyczne drzew i krzewów stosowanych w założeniach parkowo-ogrodowych. Projektowanie i urządzanie otwartych przestrzeni krajobrazowych. Dobór i wykorzystanie roślin drzewiastych w parkach krajobrazowych.

Pełny opis:

KOMPOZYCJE WNĘTRZ KRAJOBRAZOWYCH

Wykład 15 godzin; Projekt 30 godzin

1. Zasady tworzenia kompozycji roślinnych. Aparat pojęciowy.

2. Rośliny drzewiaste w kompozycji terenów zieleni (solitery, grupy drzew, grupy krzewów, aleje, żywopłoty, szpalery, boskiety, bindaże, pnącza, topiary) Cz1

3. Rośliny drzewiaste w kompozycji terenów zieleni (solitery, grupy drzew, grupy krzewów, aleje, żywopłoty, szpalery, boskiety, bindaże, pnącza, topiary) Cz2

4. Kompozycje kwiatowe (rodzaje kompozycji)

5. KOLOKWIUM

6. Dobór gatunków (drzew i krzewów) pod względem kształtu, wielkości, koloru i wymagań siedliskowych roślin. Cz1

7. Dobór gatunków (drzew i krzewów) pod względem kształtu, wielkości, koloru i wymagań siedliskowych roślin. Cz2

8. Dobór gatunków roślin zielnych (samodzielnych kompozycji i dopełnień) pod względem kształtu, wielkości, koloru i wymagań siedliskowych roślin.

9. KOLOKWIUM

10. Kompozycje polan i parterów. Kompozycje roślinne przy drogach spacerowych

11. Kompozycje roślinne przy zbiornikach wodnych (fontannach, oczkach, stawach, jeziorach, rzekach i strumieniach)

12. Kompozycje roślinne przy placach

13. Obrazy przestrzenne (mało i wielkoskalowe)

14. KOLOKWIUM

15. Zaliczenie końcowe ćwiczeń

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Oleksyn H.: Kompozycje roślinne w kształtowaniu terenów zieleni. Wydawn. UP w Poznaniu, Poznań, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1) Drozdek M. E. (red.) Rośliny do zadań specjalnych. Oficyna Wydawnicza PWS w Sulechowie, Sulechów-Kalsk, 2011. 2) Haber Z., Urbański P.: Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii. Wydawn. UP w Poznaniu, Poznań, 2010. 3) Lenard E., Wolski K.: Dobór drzew i krzewów w kształtowaniu terenów zieleni, Wydawnictwo AR we Wrocławiu, Wrocław, 2006, 4) Seneta W., Dolatowski J.: Dendrologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

Efekty uczenia się:

1) zna zasady tworzenia kompozycji roślinnych, potrafi dobierać gatunki pod względem kształtu, wielkości, koloru i wymagań siedliskowych roślin

2) umie dobierać i stosować w parkach i ogrodach kompozycje składajace się z drzew i krzewów oraz roślin zielnych uwzgledniając indywidualne cechy roślin

3) umie zaprojektować roślinne elementy kompozycyjne w parkach i ogrodach

4) umie zaprojektować roślinne elementy kompozycyjne spotykane w otwartych przestrzeniach krajobrazowych

5) umie pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne; Projekt - opracowanie projektowe (prezentacja, dyskusja, klauzury sprawdzające)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Kamil Rawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)