Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - ZIP stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Inżynierii Zarządzania)

Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - ZIP stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 2 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2007L - Semestr letni 2007/08
2008L - Semestr letni 2008/09
2009L - Semestr letni 2009/10
2010L - Semestr letni 2010/11
2011L - Semestr letni 2011/12
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2016L - Semestr letni 2016/17
2017L - Semestr letni 2017/18
2018L - Semestr letni 2018/19
2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2019L - Semestr letni 2019/2020
2020L - Semestr letni 2020/2021
2021L - Semestr letni 2021/2022
2022Z - Semestr zimowy 2022/2023
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2007L 2008L 2009L 2010L 2011L 2012L 2013Z 2013L 2014Z 2014L 2015Z 2015L 2016Z 2016L 2017L 2018L 2019Z 2019L 2020L 2021L 2022Z 2022L 2023Z 2023L
KS04073 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KS04355BO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KS04225 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
Semestr letni 2021/2022
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KS041056 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KS04454 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie stosowania zasad gramatyki języka angielskiego w wypowiedziach ustnych. Poszerzenie zasobu słownictwa języka angielskiego umożliwiającego udział w dyskusji związanej ze studiowanym kierunkiem. Umiejętność interpretacji informacji w języku angielskim pozyskiwanych z literatury i internetu dotyczących studiowanego kierunku.

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo specjalistyczne i rozwijanie autonomii studenta

Strona przedmiotu
KS04455 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KS04456 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KS04456B1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Język rosyjski,poziom B1

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A2

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną, zaliczenie sprawdzianów pisemnych,prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach

Założenia i cele przedmiotu: doskonalenie wszystkich sprawności językowych- rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania

Metody dydaktyczne:komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa

Strona przedmiotu
KS04536 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pozycja konkurencyjna oraz czynniki zdolności konkurencyjnej gospodarek. Pozycja konkurencyjna, konkurencyjność i zdolność konkurencyjna przedsiebiorstwa. Metody i sposoby oceny konkurencyjności. Międzynarodowe rankingi konkurencyjności. Systemy i polityka gospodarcza a konkurencyjność. Atrakcyjność inwestycyjna kraju a konkurencyjność międzynarodowa. Źródła dminacji Stanów Zjednoczonych. Konkurencyjność gospodarki chinskiej. Czynniki konkurencyjności i strategiczne zarządzanie konkurencyjnością krajów. Strategia budowy zdolności konkurencyjnej Polski i państw nadbałtyckich. Konkurencyjność państw Unii Europejskiej. Strategia Europa 2020. Wyzwania rozwojowe polskiej gospodarki w świetle raportu Polska 2030.

Strona przedmiotu
SJO-LO-GER brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KS04202 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KS04562 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KS04515 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne:metrologia,matematyka,fizyka

Założenia i cele przedmiotu:zapoznanie studentów z rodzajami i budową typowych systemów pomiarowych. Przyswojenie wiedzy dotyczącej rodzajów, budowy, zasady działania i parametrów metrologicznych typowych czujników i przetworników stosowanych do pomiaru wielkości fizycznych. Nauczenie podstawowych metod i zrozumienie przyczyn błędów pomiaru wielkości elektrycznych (prąd, napięcie...) i nieelektrycznych (naprężenia, ciśnienie, przemieszczenia, temperatura, wilgotność, przepływów..). Przeprowadzenie i analiza wyników pomiarów wybranych wielkości fizycznych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów pomiarowych

Metody dydaktyczne:wykład-prezentacja multimedialna, dyskusja, laboratorium-ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja

Strona przedmiotu
KS04515S brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne:metrologia,matematyka,fizyka

Założenia i cele przedmiotu:zapoznanie studentów z rodzajami i budową typowych systemów pomiarowych. Przyswojenie wiedzy dotyczącej rodzajów, budowy, zasady działania i parametrów metrologicznych typowych czujników i przetworników stosowanych do pomiaru wielkości fizycznych. Nauczenie podstawowych metod i zrozumienie przyczyn błędów pomiaru wielkości elektrycznych (prąd, napięcie...) i nieelektrycznych (naprężenia, ciśnienie, przemieszczenia, temperatura, wilgotność, przepływów..). Przeprowadzenie i analiza wyników pomiarów wybranych wielkości fizycznych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów pomiarowych

Metody dydaktyczne:wykład-prezentacja multimedialna, dyskusja, laboratorium-ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja

Strona przedmiotu
KS04553 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KS04563 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KS04199 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów zasobu wiedzy obejmującej: rozumienie i interpretowanie specjalistycznej terminologii dot. transportu i logistyki, znajomość współczesnej teorii transportu i polityki transportowej (polskiej i wspólnotowej), kompendium informacji o istniejących metodach i instrumentach obserwacji, analizy, oceny i projektowania procesów oraz systemów transportowo-logistycznych. Ćwiczenia: przygotowanie przez poszczególnego studenta projektu dotyczącego procesu transportowego.

Strona przedmiotu
KS04564 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia: wykład-egzamin

Założenia i cele przedmiotu: Zaznajomienie z podstawami biotechnologii oraz metodami rozwiązywania prostych problemów biotechnologicznych

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja

Strona przedmiotu
KS04565 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu:

- wyjaśnienie co to jest nanotechnologia,

- wytłumaczenie dlaczego rozwijane są badania w zakresie nanotechnologii,

- wskazanie trendów rozwoju nanotechnologii.

Strona przedmiotu
KS04018 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Ćwiczenia obowiązkowe.

Wymagania wstępne:

Brak przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego.

Forma i warunki zaliczenia:

Test sprawności fizycznej lub umiejętności technicznych.

Założenia i cele przedmiotu:

Rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych i zdrowotnych przygotowujących do aktywnego spędzania czasu wolnego skutecznej regeneracji organizmu.

Metody dydaktyczne:

Metody przekazywania wiedzy i realizacji zadań ruchowych (bezpośredniej celowości ruchu, zadaniowa, problemowa, ścisła, zadaniowa).

Strona przedmiotu
KS04196 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obligatoryjny

Wymagania wstępne: podstawy zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:wykład: zaliczenie ustne, ćwiczenia - studia przypadków rozwiązywane w gupach 2 osobowych

Założenia i cele przedmiotu: nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy, oceny ryzyka zawodowego, formułowania środków minimalizacji ryzyka, konstruowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Zapoznanie się z podstawowymi obowiązkami pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, katalogiem praw i obowiązków pracownika, konsekwencjami z tytułu niewłaściwego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialne film (wykład); metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów (ćwiczenia)

Strona przedmiotu
KS04322 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)