Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce)

Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2009Z 2010Z 2011Z 2012Z 2013Z 2014Z 2015Z 2016Z 2017Z 2018Z
LN2001 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LN3002a
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń na ocenę po każdym semestrze, egzamin końcowy z całości wiedzy programowej

Założenia i cele przedmiotu: 1.Dalsze rozwijanie czterech podstawowych sprawności: rozumienia wypowiedzi ustnej, mówienia, rozumienia tekstu pisanego, pisania.

2.Zapoznanie studentów ze słownictwem specjalistycznym związanym z kierunkiem studiów.

3.Osiągnięcie przez studentów znajomości języka na poziomie B2 (poziom czwarty - wg skali CEF UE)

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
LN3002r
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:do wyboru

Wymagania wstępne:

znajomość języka na poziomie podstawowym (umiejętność komunikacji w sytuacjach codziennych , opanowane podstawowe zasady gramatyki — formy osobowe czasowników, liczba poj. i mnoga rzeczowników i przymiotników, rząd przyimków, liczebniki)

Forma i warunki zaliczenia:

- obecność (maksymalna liczba nieobecności – 6 godz.)

- aktywny udział w zajęciach

- krótki sprawdzian pisemny w środku semestru

- dłuższy sprawdzian na koniec semestru

- ocena wypowiedzi ustnej

Założenia i cele przedmiotu:

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej;

Doskonalenie i dalszy rozwój wszystkich sprawności językowych;

Poszerzanie i utrwalanie słownictwa;

Metody dydaktyczne:

Mówienie – praca w parach

Pisanie – wypełnianie ankiet i formularzy

Rozumienie tekstu mówionego – udzielanie odpowiedzi na pytania, uzupełnianie luk

Rozumienie tekstu pisanego – udzielanie odpowiedzi na pytania, umiejętność wyboru wielor

Strona przedmiotu
LN3018
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości o wodzie w środowisku przyrodniczym

Forma i warunki zaliczenia: Wykład - zaliczenie pisemne; ćwiczenia - ocena zadań realizowanych na zajęciach, kolokwium pisemne

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu hydrologii, obiegiem wody w przyrodzie. Przedstawienie rodzajów wód, budowy koryta rzecznego i jezior. Nabycie umiejętności wyznaczania działów wodnych oraz wykonywania prostych obliczeń hydrologicznych.

Metody dydaktyczne: Wykład, ćwiczenia

Strona przedmiotu
LN3024
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu biologii ogólnej (poziom szkoły średniej); umiejętność rozpoznawania gatunków drzew i krzewów leśnych; zaliczenie przedmiotu botanika leśna.

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną po każdym semestrze (wiadomości teoretyczne 40%, rozpoznawanie owadów i żerowisk 30%, oddanie zbioru owadów i żerowisk 10%, aktywność na zajęciach i prowadzenie zeszytu – po 10%;

egzamin końcowy z całości wiedzy programowej (wykłady i ćwiczenia).

Założenia i cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy dotyczącej podstaw morfologii, anatomii, bionomii owadów; umiejętność rozpoznawania najważniejszych owadów leśnych oraz powodowanych przez nie uszkodzeń drzew; poznanie wybranych metod prognozowania pojawu i zwalczania szkodników. Poznanie roli owadów w ekosystemach leśnych oraz podstaw ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem.

Metody dydaktyczne: wykłady, zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, przygotowanie zbioru owadów.

Strona przedmiotu
LN3025A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Ochrona środowiska z elementami toksykologii- przedmiot do wyboru.

Wymagania wstępne:

Chemia, botanika, ekologia.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - zaliczenie pisemne; Laboratorium - wypadkowa zaliczonych ćwiczeń laboratoryjnych (50%) i wiadomości teoretycznych(50%).

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi procesami biologicznymi, biochemicznymi chemicznymi zachodzącymi pod wpływem substancji toksycznych występujących w środowisku.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne; wykład -monograficzny i prezentacje multimedialne.

Strona przedmiotu
LN3028
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Rodzaj przedmiotu:

Gospodarka Łowiecka

Wymagania wstępne:

Znajomość zoologii i ekologii zwierzat

Forma i warunki zaliczenia:

Wykłady - egzamin; Ćwiczenia - zaliczenie z oceną (test)

Założenia i cele przedmiotu:

zapoznanie z podstawami przyrodniczymi, ekonomicznymi i kulturowymi gospodarowania populacjami dzikich zwierzat.

Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia kameralne.

Strona przedmiotu
LN3029
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Obowiązkowy

Wymagania wstępne:Nauka o drewnie. Biologia drzew leśnych. Statystyka matematyczna

Forma i warunki zaliczenia:Wykłady EGZAMIN

Ćwiczenia zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:

- opanowanie metod pomiaru drzew i drzewostanów,

- zdobycie umiejętności korzystania z tablic i wzorów empirycznych

- poznanie budowy i działania instrumentów dendrometrycznych

Metody dydaktyczne:wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i ćwiczenia terenowe

Strona przedmiotu
LN3030
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne:Dendrometria. Nauka o drewnie. Statystyka matematyczna

Forma i warunki zaliczenia:Wykłady EGZAMIN

Ćwiczenia zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:

poznanie prawidłowości wzrostu i przyrostu elementów miąższości i miąższości drzew i drzewostanów w zależności od rożnych czynników,

- zdobycie umiejętności przeprowadzania analizy pniowej,

- poznanie zastosowania modeli wzrostu w leśnictwie

Metody dydaktyczne:wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Strona przedmiotu
LN3032
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Wymagania wstępne: wiedza ogólna z fizyki i przedmiotów technicznych ze szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny, połówkowe kolokwium zaliczające, samodzielne prace rysunkowe i obliczeniowe.

Założenia i cele przedmiotu:

Studenci zapoznają się z wiedzą ogólnotechniczną na temat budowy i eksploatacji współczesnych maszyn leśnych oraz opanowują praktyczne umiejętności czytania i wykonania prostych rysunków technicznych oraz obliczeń.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia rachunkowe, samodzielne rozwiązywanie zadań.

Strona przedmiotu
LN3053A brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LN3053B brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: chemia, gleboznawstwo,ogólne wiadomości z hodowli lasu

Forma i warunki zaliczenia:

1. ćwiczenia - ocena projektów 60%, wiadomości teoretyczne 40%

2. wykłady - wiadomości teoretyczne 100%

Założenia i cele przedmiotu:

1. uświadomienie studentom znaczenia biomasy, w tym surowców leśnych, w redukcji emisji gazów cieplarnianych,

2. skład chemiczny i wartość opałowa surowca drzewnego,

3. technologie produkcji drewna opałowego na plantacjach drzew szybkorosnących.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, projekt

Strona przedmiotu
LN3054A
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ekologii, gleboznawstwa i geomorfologii

Forma i warunki zaliczenia:

Wykłady – zaliczenie na ocenę, Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie się z charakterem, celami i założeniami obszarów włączonych do europejskiej sieci Natury 2000. Wiedza na temat procedury powoływania obszarów specjalnej ochrony ptaków i siedlisk; w tym wiedza na temat wypełniania Standardowego Formularza Danych

Metody dydaktyczne:

wykład, ćwiczenia

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)