Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszynoznawstwo leśne LN3032
Reguły punktacji przedmiotu

LESON1 - Leśnictwo, studia niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki
LESZN - Leśnictwo, niestacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
LESON1
Leśnictwo, studia niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki
LESZN
Leśnictwo, niestacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2009Z - ...)
4
(2009Z - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)