Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszynoznawstwo leśne

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: LN3032
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Maszynoznawstwo leśne
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Wymagania wstępne: wiedza ogólna z fizyki i przedmiotów technicznych ze szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny, połówkowe kolokwium zaliczające, samodzielne prace rysunkowe i obliczeniowe.

Założenia i cele przedmiotu:

Studenci zapoznają się z wiedzą ogólnotechniczną na temat budowy i eksploatacji współczesnych maszyn leśnych oraz opanowują praktyczne umiejętności czytania i wykonania prostych rysunków technicznych oraz obliczeń.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia rachunkowe, samodzielne rozwiązywanie zadań.

Pełny opis:

Treści programowe:

Podstawowe wiadomości z grafiki inżynierskiej i rysunku technicznego i materiałach.

Tolerancje i pasowania w budowie maszyn.

Charakterystyka technik wytwarzania.

Mechanika i wytrzymałość materiałów.

Napędy stosowane w maszynach rolniczych.

Łożyska, przekładnie mechaniczne i napędy hydrauliczne.

Maszyny do pozyskiwania drewna.

Maszyny i urządzenia do uprawy gleby.

Maszyny i urządzenia transportowe.

Eksploatacja maszyn leśnych.

Efekty kształcenia:

Studenci zdobywają:

wiedzę o charakterze ogólnotechnicznym z zakresu: rysunek techniczny, pasowania i tolerancje, materiały stosowane w budowie maszyn, konstrukcja i wytrzymałość wałów, przekładnie mechaniczne i hydrauliczne, technologie mechaniczne;

wiedzę i umiejętności w obszarze: charakterystyki maszyn stosowanych do prac leśnych,

praktyczne umiejętności: wykonania prostych rysunków technicznych, obliczeń wytrzymałościowych, zapotrzebowania mocy, sprawności maszyn, itd.

Literatura:

a) podstawowa:

Kuczkowski J., Miszczak M.: Podstawy konstrukcji maszyn rolniczych i leśnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1996.

M. Botwin, J. Botwin: „Maszynoznawstwo leśne. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1979.

Biały W.: Maszynoznawstwo. WNT. Warszawa 2003.

Osiński Z., Bajon W., Szucki T.: Podstawy konstrukcji maszyn. PWN. Warszawa 2002.

b) uzupełniająca:

Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WN-T, Warszawa 1997.

Feld M.: Technologia budowy maszyn. PWN. Warszawa 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Ickiewicz
Prowadzący grup: Jerzy Ickiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Bakier
Prowadzący grup: Sławomir Bakier, Magdalena Greczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Bakier
Prowadzący grup: Sławomir Bakier, Krzysztof Miastkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Bakier
Prowadzący grup: Sławomir Bakier, Krzysztof Miastkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Bakier
Prowadzący grup: Sławomir Bakier, Krzysztof Miastkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piwnik
Prowadzący grup: Krzysztof Miastkowski, Michał Piwnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piwnik
Prowadzący grup: Krzysztof Miastkowski, Michał Piwnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Bakier
Prowadzący grup: Sławomir Bakier, Krzysztof Miastkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Bakier
Prowadzący grup: Sławomir Bakier, Krzysztof Miastkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Hejft
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)