Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca dyplomowa

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: NO7186
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty BUD niestacjonarne I-ego stopnia siódmy semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Broniewicz, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Irena Ickiewicz, Dorota Małaszkiewicz, Jerzy Obolewicz, Ewa Ołdakowska, Edyta Pawluczuk, Andrzej Plewa, Jolanta Prusiel, Krystyna Rauba, Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Jerzy Szlendak, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kobryń, Ireneusz Ligocki, Krystyna Rauba, Jerzy Szlendak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Backiel-Brzozowska
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Robert Grygo, Dorota Małaszkiewicz, Jerzy Obolewicz, Ewa Ołdakowska, Beata Sadowska, Adam Święcicki, Aleksander Wawrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Mirosław Broniewicz, Krzysztof Czech, Irena Ickiewicz, Jerzy Obolewicz, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Beata Sadowska, Aleksander Wawrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Broniewicz, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Irena Ickiewicz, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek, Zenon Szypcio, Adam Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Backiel-Brzozowska
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Bołtryk, Mirosław Broniewicz, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Wojciech Gosk, Irena Ickiewicz, Edwin Koźniewski, Małgorzata Lelusz, Ireneusz Ligocki, Jarosław Malesza, Mikołaj Malesza, Dorota Małaszkiewicz, Czesław Miedziałowski, Jerzy Obolewicz, Edyta Pawluczuk, Jolanta Prusiel, Krystyna Rauba, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Jerzy Szlendak, Zenon Szypcio, Adam Święcicki, Marta Wasilewska, Aleksander Wawrusiewicz, Katarzyna Zabielska-Adamska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Mirosław Broniewicz, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Edwin Koźniewski, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Mirosław Broniewicz, Tadeusz Chyży, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Irena Ickiewicz, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Andrzej Kobryń, Edwin Koźniewski, Joanna Krętowska, Małgorzata Lelusz, Ireneusz Ligocki, Jarosław Malesza, Mikołaj Malesza, Jerzy Obolewicz, Ewa Ołdakowska, Andrzej Plewa, Jolanta Prusiel, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Romuald Szeląg, Jerzy Szlendak, Zenon Szypcio, Adam Święcicki, Marta Wasilewska, Aleksander Wawrusiewicz, Katarzyna Zabielska-Adamska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Baszeń, Michał Bołtryk, Mirosław Broniewicz, Krzysztof Czech, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Irena Ickiewicz, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Walery Jezierski, Andrzej Kobryń, Janusz Krentowski, Ireneusz Ligocki, Waldemar Łupiński, Jarosław Malesza, Mikołaj Malesza, Dorota Małaszkiewicz, Czesław Miedziałowski, Jerzy Obolewicz, Zygmunt Orłowski, Edyta Pawluczuk, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Beata Sadowska, Barbara Sadowska-Buraczewska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Romuald Szeląg, Zenon Szypcio, Adam Święcicki, Aleksander Wawrusiewicz, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Baszeń, Mirosław Broniewicz, Tadeusz Chyży, Krzysztof Czech, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Małgorzata Glinicka, Wojciech Gosk, Irena Ickiewicz, Walery Jezierski, Andrzej Kobryń, Marta Kosior-Kazberuk, Edwin Koźniewski, Joanna Krętowska, Małgorzata Lelusz, Ireneusz Ligocki, Waldemar Łupiński, Jarosław Malesza, Mikołaj Malesza, Dorota Małaszkiewicz, Czesław Miedziałowski, Jerzy Obolewicz, Zygmunt Orłowski, Jerzy Pogorzelski, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Beata Sadowska, Barbara Sadowska-Buraczewska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Maria Sulewska, Romuald Szeląg, Zenon Szypcio, Adam Święcicki, Aleksander Wawrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Baszeń, Grzegorz Bąk, Michał Bołtryk, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Małgorzata Glinicka, Irena Ickiewicz, Walery Jezierski, Janusz Krentowski, Małgorzata Lelusz, Ireneusz Ligocki, Waldemar Łupiński, Jerzy Obolewicz, Zygmunt Orłowski, Edyta Pawluczuk, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Mikołaj Syczewski, Romuald Szeląg, Jerzy Szlendak, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)