Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa i administracji

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: LN5059A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa i administracji
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obieralny

Wymagania wstępne:brak

Forma i warunki zaliczenia:test

Założenia i cele przedmiotu: ćwiczenia w formie wykładu mają charakter interdyscyplinarny,łączący zagadnienia podstaw z teorii prawa konstytucyjnego,administracyjnego i procedury administracyjnej, a także wybranych podstaw prawa cywilnego. Celem ćwiczeń jest przedstawienie studentom podstawowych pojęć i zagadnień teoretycznych z zakresu teorii prawa i administracji, jak również zapoznanie ich z podstawowymi instytucjami prawa i prawa administracyjnego.

Metody dydaktyczne:ćwiczenia w formie wykładu

Pełny opis:

Treści programowe:-Pojęcie prawa i systemu źródeł prawa,-Norma prawna a przepis prawa,Język prawny a prawniczy,-Budowa aktu normatywnego,-Stosunek prawny.Przedmiot i podmiot stosunku prawnego,-Podstawowe pojęcia w teorii prawa.-Rola wykładni w stosowaniu prawa,-Pojęcie,cechy i funkcje administracji publicznej oraz obszary jej działania,-Cechy i podział prawa administracyjnego,-Zasady ogólne prawa administracyjnego,-Ustrojowe prawo administracyjne,-Organy naczelne i centralne administracji publicznej,-Terenowe organy administracji rządowej,samorząd terytorialny,-Akty administracyjne i możliwość ich weryfikacji na drodze administracyjnej i sądowo-administracyjnej.

Efekty kształcenia:Student powinien uzyskać wiedzę na temat podstaw prawa, jego stanowienia i stosowania w państwie prawa,zrozumieć znaczenie prawa i władczych oddziaływań organów administracji publicznej na sferę praw i obowiązków jednostki.

Literatura:

a) podstawowa:1.Wojciech Góralczyk,Podstawy prawa,Wydawnictwo Akademickie i profesjonalne sp.z o.o.Grupa Kapitałowa WSiP S.A.Akademia Leona Kuźmickiego,Warszawa 2009,

2.Michał Możdżeń-Marcinkowski,Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego,Repertytorium Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006,

3.Tomasz Stawecki i Piotr Winczorek,Wstęp do prawoznawstwa,Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2003

b) uzupełniająca:1.B.Szmulik,S.Serafin,K.Miastkowska,Zarys prawa administracyjnego,Warszawa 2007,

2.Prawo administracyjne część ogólna red. naukowy Marek Chmaj,Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa inż. Ryszarda Łazarskiego,Warszawa 2007,

3.Nauka administracji pod red.Barbary Kudryckiej,B.Guy Peters,Patrycja Joanna Suwaj,Oficyna a Wolters Kluwer Polska sp.z o.o. ,Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Burnecka
Prowadzący grup: Marta Burnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Sołtys
Prowadzący grup: Marzanna Sołtys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Sołtys
Prowadzący grup: Marzanna Sołtys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Sołtys
Prowadzący grup: Marzanna Sołtys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)