Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka biznesu

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: KS02154
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka biznesu
Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania
Grupy: Przedmioty - ZIP stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Pełny opis:

Treści programowe:

Wprowadzenie do etyki biznesu

1.1. Biznes - słowo, stereotypy, pojęcie

1.2. Moralność i etyka -

1.3. Efektywność, ekonomiczność, etyczność

Wartości i normy moralne

2.1. Istota i rodzaje wartości oraz ich źródła

2.2. Potrzeby, aspiracje i wartości

2.3. Źródła norm moralnych - prawa i obowiązki

Wybrane teorie etyczne

3.1. Typologia teorii etycznych

3.2. Etyka obowiązku - deontologizm

3.3. Etyka pożytku - utylitaryzm

Elementy analizy etycznej

4.1. Sądy moralne i wnioskowanie etyczne

4.2. Dylematy etyczne i ich rozwiązywanie

4.3. Rozwiązywanie problemów w etyce biznesu

Zarządzanie - wymiar etyczny

7.1. Przywództwo i jego etyka

7.2. Zarządzanie i etyka menedżerska

Efekty kształcenia:Zwiększenie wrażliwości etycznej oraz znajomośc teorii etycznych i standardów etyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
E-learning:

Tak

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Magdalena Ickiewicz-Sawicka, Andrzej Smolarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Magdalena Ickiewicz-Sawicka, Joanna Szydło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Mazur
Prowadzący grup: Barbara Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)