Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia naukowa

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: IB3005
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia naukowa
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne doktoranckie III-go stopnia 2 rok 3 semestr
Przedmioty - INZ- stacjonarne - doktoranckie III - go stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca naukowa 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Elżbieta Broniewicz, Tadeusz Chyży, Władysław Gardziejczyk, Dorota Krawczyk, Grażyna Łaska, Janina Piekutin, Iwona Skoczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Praca naukowa - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca naukowa 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Butarewicz
Prowadzący grup: Mariusz Adamski, Tadeusz Chyży, Lech Dzienis, Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, Marta Kosior-Kazberuk, Czesław Miedziałowski, Jolanta Piekut, Jolanta Prusiel, Elżbieta Skorbiłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Praca naukowa - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca naukowa 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Bartkowska, Michał Bołtryk, Andrzej Butarewicz, Wojciech Dąbrowski, Irena Ickiewicz, Janina Piekutin, Iwona Skoczko, Elżbieta Skorbiłowicz, Mirosław Skorbiłowicz, Katarzyna Zabielska-Adamska, Mirosław Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Praca naukowa - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca naukowa 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Bakier, Mirosław Broniewicz, Wojciech Dąbrowski, Irena Ickiewicz, Walery Jezierski, Marta Kosior-Kazberuk, Iwona Skoczko, Mirosław Skorbiłowicz, Viktar Tur, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Praca naukowa - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca naukowa 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Adamski, Sławomir Bakier, Michał Bołtryk, Irena Ickiewicz, Katarzyna Ignatowicz, Marta Kosior-Kazberuk, Czesław Miedziałowski, Sławomir Poskrobko, Iwona Skoczko, Jerzy Szlendak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Praca naukowa - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca naukowa 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sorko
Prowadzący grup: Piotr Banaszuk, Michał Bołtryk, Lech Dzienis, Ryszard Grabowski, Andrzej Kobryń, Andrzej Łapko, Tadeusz Łoboda, Iwona Skoczko, Sławomir Sorko, Mirosław Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Praca naukowa - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca naukowa 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Lech Dzienis, Włodzimierz Lewandowski, Andrzej Łapko, Grażyna Łaska, Czesław Miedziałowski, Elżbieta Skorbiłowicz, Mirosław Skorbiłowicz, Sławomir Sorko, Maria Sulewska, Jerzy Szlendak, Józefa Wiater, Mirosław Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - ZAL / NZAL
Praca naukowa - ZAL / NZAL
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)