Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie zarządzania nieruchomościami

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: GPS3232
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie zarządzania nieruchomościami
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOPMS stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 3 semestr spec. GiZN
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z korzyściami płynącymi z zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu nieruchomościami, z poszczególnymi modułami zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi procesu zarządzania nieruchomościami.

Pełny opis:

Treści programowe:

Problematyka wyboru i odpowiedniego przygotowania firmy do wdrożenia i stosowania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie nieruchomościami, prezentacja przykładowych systemów komputerowych pomocnych w zarządzaniu różnego rodzaju nieruchomości w zakresie: ewidencji zasobów, obsługi eksploatacyjnej nieruchomości, obsługi technicznej, obsługi finansowo-księgowej i innych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bąkiewicz T., Kawecki R., Szczubełek M., „Informatyka w zarządzaniu nieruchomościami”, Sorus, Poznań 2006.

Literatura uzupełniająca:

"1. M. Bryx (red.): Podstawy zarządzania nieruchomością, POLTEXT, Warszawa 2001

2. S. Belniak, M. Wierzchowski: Źródła informacji o nieruchomościach, Małopolska WSE, Tarnów 2005

3. R. Krupski (red.): Zarządzanie strategiczne. Koncepcje i metody, AE, Wrocław 2001"

Efekty uczenia się:

Student: określa i identyfikuje rodzaj prac z zakresu zarządzania nieruchomościami możliwych do wspomagania systemem komputerowym; gromadzi informacje niezbędne w procesie zarządzania ze wspomaganiem komputerowym; przygotowuje powierzone zadania i rozwiązuje je z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego; przedstawia prezentację uzyskanych wyników wykorzystując nowoczesne środki przekazu; pracuje w grupie przyjmując w niej różne role.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ogrodnik
Prowadzący grup: Karolina Ogrodnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ogrodnik
Prowadzący grup: Karolina Ogrodnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ogrodnik
Prowadzący grup: Karolina Ogrodnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Ogrodnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ogrodnik
Prowadzący grup: Karolina Ogrodnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ogrodnik
Prowadzący grup: Karolina Ogrodnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)