Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Surowce energetyczne a postęp cywilizacyjny HES II

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AK1762C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Surowce energetyczne a postęp cywilizacyjny HES II
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (prorekwizyty):

Fizjografia I (geologia i geomorfologia) AK1005

Skrócony opis:

Wyjaśnienie znaczenia surowców energetycznych w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości, wskazanie i uświadomienie skutków wyczerpywania się surowców kopalnych i braku ich substytucji, nauczenie rozumienia relacji pomiędzy dostępnością i rodzajem surowców energetycznych, a możliwościami gospodarczego i cywilizacyjnego rozwoju społeczeństwa.

Pełny opis:

Cywilizacja, stopnie rozwoju cywilizacji, postęp cywilizacyjny, epoki energetyczne w historii cywilizacji ziemskiej, jednostki energetyczne i ich przeliczanie, surowce energetyczne, podział na odnawialne i nieodnawialne. Problemy zrównoważonego zużywania surowców energetycznych, globalne zasoby energii pierwotnej. Węgiel. Ropa naftowa. Gaz. Energetyka jądrowa. Odnawialne źródła energii, słońce, energia geotermalna (OZE), wiatr, wody płynące – szanse zaspokojenia potrzeb, powiązania energii z gospodarką, polityka energetyczna Europy, bezpieczeństwo energetyczne Polski. Perspektywy wykorzystania surowców energetycznych i produkcji energii na Ziemi. Surowce energetyczne jako ewentualne bariery postępu cywilizacyjnego

"

Literatura:

Gaz ziemny z łupków. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.; Rewizorski M., Rosicki R., Ostan W., 2013. Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Wydawnictwo: Difin, Warszawa.; Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. 2014, Warszawa, załącznik do uchwały nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. (poz. 469).

Artus P. Virard M., 2008. Wielki kryzys globalizacji. Wydawnictwo Książka i Prasa.; Sokołowski J., 1990. Geologia regionalna i złożowa Polski. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

rozumie procesy zachodzące na Ziemi

wyszukuje i analizuje dane o środowisku

rozumie relacje środowisko-człowiek

rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżyniera

Metody i kryteria oceniania:

EK1 kolokwium zaliczające wykład W

EK2 opracowanie tematyczne (ćwiczenia) C

EK3 kolokwium zaliczające wykład W

EK4 kolokwium zaliczające wykład W

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Micun
Prowadzący grup: Krzysztof Micun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kondratiuk
Prowadzący grup: Piotr Kondratiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)