Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II - ogrody specjalne

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AK1485B
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie obiektów architektury krajobrazu II - ogrody specjalne
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Poznanie zasad tworzenia ogrodów tematycznych. Umiejętność doboru gatunków w zależności od typu ogrodu i funkcji jaką ma spełniać; zapoznanie ze sposobami wykorzystania gatunków roślin rosnących w ogrodach o różnym przeznaczeniu. Projektowanie ogrodu z kolekcją roślin.

Pełny opis:

Umiejętność pracy w zespole. Ogrody specjalne - definicja i klasyfikacja ogrodów. Rośliny do ogrodów specjalnych. Dobór gatunków w zależności od formy ogrodu i jego przeznaczenia (np. ogród biblijny, bylinowy, łąka kwietna, różany, wiosenny, wiejski, wodny, skalny, synantropijny, ziołowy). Gatunki rodzime i obce w ogrodach specjalnych. Biologia, uprawa i ochrona wybranych gatunków. Rośliny użytkowe. Historia roślin użytkowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Drozdek M. E. (red.) Rośliny do zadań specjalnych. Oficyna Wydawnicza PWS w Sulechowie, Sulechów-Kalsk, 2011.

2) Seneta W., Dolatowski J.: Dendrologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1) Kornaś J., Medwecka-Kornaś A.: Geografia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

2) Oleksyn H.: Kompozycje roślinne w kształtowaniu terenów zieleni. Wydawn. UP w Poznaniu, Poznań, 2011.

Efekty uczenia się:

EK1 - rozróżnia i nazywa kolekcje roślin zapamiętując cechy i właściwości tworzących je gatunków; identyfikuje ogrody, w których występują wybrane kolekcje,

EK2 - definiuje i opisuje kryteria doboru gatunków do ogrodów różnego typu,

EK3 - dobiera gatunki i określa warunki bytowania roślin w projektowanych przez siebie ogrodach,

EK4 - urządza ogród uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych,

EK5 - umie pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie wykładu, opracowanie projektowe, klauzury sprawdzające, sprawozdanie z ćwiczeń terenowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Matowicka
Prowadzący grup: Beata Matowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawryluk
Prowadzący grup: Agata Cyuńczyk, Beata Matowicka, Kamil Rawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia terenowe - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)