Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki ogrodowej

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AK1325
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki ogrodowej
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z zasadami kształtowania ogrodów w okresach historycznych i współcześnie. Wykształcenie umiejętności analizy i wartościowania historycznych założeń parkowo – ogrodowych.

Pełny opis:

Historia ogrodów od starożytności do czasów współczesnych. Zasady kształtowania ogrodów przydomowych, rezydencjonalnych i publicznych na terenie Europy w krajach basenu Morza Śródziemnego oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Literatura:

1) Ciołek G., Ogrody Polskie, Arkady, Warszawa 1978; 2) Hobhouse P., Historia ogrodów, Arkady, Warszawa 2011; 3) Majdecki L., Historia ogrodów, Tom:I-II, PWN, Warszawa 2009; 4) Mierzejewska H., Historia Ogrodów, Arkady, Warszawa 2007; 5) Tołwiński T., Zieleń w urbanistyce, PWN, Warszawa 1963;

Efekty uczenia się:

EK1 rozpoznaje i opisuje podstawowe style w historii sztuki ogrodowej

EK2 rozumie związek przekształceń urbanistycznych siedzib ludzkich i sztuki ogrodowej

EK3 ocenia wpływ ogrodów na jakość środowiska zurbanizowanego w różnych okresach historycznych

EK4 analizuje historie sztuki ogrodowej w kontekście historycznym i gospodarczym w tym ze skutkami odkryć geograficznych i rozwojem przemysłu

EK5 zestawia szatę roślinną i elementy wyposażenia ogrodów charakterystyczne dla poszczególnych okresów i kręgów kulturowych

EK6 dostrzega potrzebę poszerzania własnej wiedzy w zakresie współczesnych kierunków w sztuce ogrodowej, rozumiejąc jej wpływ na jakość środowiska kulturowego

Metody i kryteria oceniania:

EK1 zaliczenie pisemne wykładu

EK2 zaliczenie pisemne wykładu

EK3 zaliczenie pisemne wykładu, praca semestralna,

EK4 zaliczenie pisemne wykładu, praca semestralna,

EK5 praca semestralna

EK6 praca semestralna

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Jerzy Hermanowicz, Maciej Kłopotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Jerzy Hermanowicz, Maciej Kłopotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Skrócony opis:

podano powyżej

Pełny opis:

podano powyżej

Literatura:

podano powyżej

Uwagi:

podano powyżej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)