Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika inżynierska

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AK1105
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKDZ stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Opanowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo. W ramach prowadzonych zajęć student zapozna się z zagadnieniami dotyczącymi typów cyfrowych danych graficznych i metod ich przetwarzania z zachowaniem poprawności topologicznej. Główny nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie aplikacji komputerowych, czego efektem jest znajomość oprogramowania CAD w zakresie umożliwiającym tworzenie opracowań projektowych 2D i 3D. Zajęcia praktyczne i teoretyczne są podstawą do samodzielnego rozwijania umiejętności zaawansowanej pracy w programie CAD.

Pełny opis:

Podstawy pracy w programach CAD (Computer Aided Design). Charakterystyka użytkowa oprogramowania CAD. Cechy grafiki wektorowej i rastrowej. Geometryczne podstawy rysunku technicznego. Normatywne formy zapisu graficznego – rzutowanie, przekroje rysunkowe, wymiarowanie. Obiekty rysunkowe 2D i 3D, rysowanie precyzyjne, współrzędne względne i bezwzględne, posługiwanie się warstwami i blokami. Pomoce rysunkowe: siatka, skok, lokalizacja i śledzenie punktów charakterystycznych. Opercje manipulacji obiektami wektorowymi i modyfikacja cech obiektów - podstawowe operacje edycyjne. Opracowanie dokumentacji na bazie rysunków płaskich i trójwymiarowych. Cyfrowe Modele Wysokościowe. Generowanie ujęć perspektywicznych. Wizualizacja projektów. Ustawianie parametrów wydruku.

Literatura:

1) Rogulski M.: ECDL CAD. PWN, Warszawa, 2009;

2) Jaskulski A.: AutoCAD 2010/LT2010+. Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego, PWN, Warszaw, 2009;

3) E-learning: Autodesk Education Community - students.autodesk.com

4) Kraak M-J., Ormeling F. : Kartografia - wizualizacja danych przestrzennych. PWN Warszawa,1998;

5) Medyńska-Gulij B.: Kartografia i geowizualizacja. PWN, Warszawa, 2011; 3) E-learning: www.cad.pl;

Efekty uczenia się:

EK1 zna pojęcia z zakresu przedmiotu, rozróżnia grafikę rastrową i obiektową, klasyfikuje typy obiektów wektorowych

EK2 wymienia etapy projektowania wspomaganego komputerowo i objaśnia problematykę poprawności topologicznej grafiki wektorowej

EK3 potrafi dobierać źródła danych do rozwiązania problemu projektowego z zastosowaniem aplikacji CAD

EK4 obsługuje interfejs aplikacji komputerowej i posługuje się biegle narzędziami aplikacji

EK5 potrafi zaprojketować rysunek płaski

EK6 potrafi wykonać dokumentacje projektową w zakresie rysunku trójwymiarowego

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne; Pracownia specjalistyczna: zaliczenia praktyczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kamocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kamocki
Prowadzący grup: Andrzej Kamocki, Paweł Próchnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Skrócony opis:

Opanowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo. W ramach prowadzonych zajęć student zapozna się z zagadnieniami dotyczącymi typów cyfrowych danych graficznych i metod ich przetwarzania z zachowaniem poprawności topologicznej. Główny nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie aplikacji komputerowych, czego efektem jest znajomość oprogramowania CAD w zakresie umożliwiającym tworzenie opracowań projektowych 2D i 3D. Zajęcia praktyczne i teoretyczne są podstawą do samodzielnego rozwijania umiejętności zaawansowanej pracy w programie CAD.

Pełny opis:

Podstawy pracy w programach CAD (Computer Aided Design). Charakterystyka użytkowa oprogramowania CAD. Cechy grafiki wektorowej i rastrowej. Geometryczne podstawy rysunku technicznego. Normatywne formy zapisu graficznego – rzutowanie, przekroje rysunkowe, wymiarowanie. Obiekty rysunkowe 2D i 3D, rysowanie precyzyjne, współrzędne względne i bezwzględne, posługiwanie się warstwami i blokami. Pomoce rysunkowe: siatka, skok, lokalizacja i śledzenie punktów charakterystycznych. Opercje manipulacji obiektami wektorowymi i modyfikacja cech obiektów - podstawowe operacje edycyjne. Opracowanie dokumentacji na bazie rysunków płaskich i trójwymiarowych. Cyfrowe Modele Wysokościowe. Generowanie ujęć perspektywicznych. Wizualizacja projektów. Ustawianie parametrów wydruku.

Literatura:

1) Rogulski M.: ECDL CAD. PWN, Warszawa, 2009;

2) Jaskulski A.: AutoCAD 2010/LT2010+. Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego, PWN, Warszaw, 2009;

3) E-learning: Autodesk Education Community - students.autodesk.com

4) Kraak M-J., Ormeling F. : Kartografia - wizualizacja danych przestrzennych. PWN Warszawa,1998;

5) Medyńska-Gulij B.: Kartografia i geowizualizacja. PWN, Warszawa, 2011; 3) E-learning: www.cad.pl;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kamocki
Prowadzący grup: Andrzej Kamocki, Paweł Próchnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)