Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing produktów leśnych

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: L7043A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing produktów leśnych
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES stacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: matematyka, ekonomia, ekonomika leśnictwa, organizacja i zarządzanie gospodarstwem leśnym

Forma i warunki zaliczenia: ćwiczenia - kolokwium (test); wykłady - egzamin (test)

Założenia i cele przedmiotu: Wykorzystanie wiedzy marketingowej w zarządzaniu podmiotami leśnymi i sprzedaży produktów leśnych a w szczególności zasad i procedur sprzedaży drewna.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia

Pełny opis:

Treści programowe:

Marketing - wprowadzenie, istota i znaczenie marketingu. Historia marketingu i jego rodzaje. Zachowanie nabywców na rynku. Segmentacja rynku. Produkt. Wprowadzenie na rynek nowych produktów. Cena - najważniejszy instrument marketingu. Dystrybucja. Hurt i detal. Promocja. Marketing produktów leśnych w PGL LP. Zasady sprzedaży drewna w PGL LP (sprzedaż ofertowa w PGL LP, serwis aukcyjny "e-drewno", aukcje i submisje, sprzedaż detaliczna). Zasady organizacji sprzedaży drewna na rynku krajowym. Zasady sprzedaży drewna na rynkach zagranicznych (Austria, Niemcy, Szwecja, Finlandia). Zasady ewidencji surowca drzewnego w PGL LP.

Efekty kształcenia:

Wykorzystanie wiedzy marketingowej w zarządzaniu podmiotami leśnymi i sprzedaży produktów leśnych a w szczególności zasad i procedur sprzedaży drewna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Podstawy marketingu, praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 2004.

2. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.

3. Marketing. Koncepcja skutecznych działań, praca zbiorowa pod redakcją L. Grabarskiego, PWE, Warszawa 2011.

4. Zarządzenia i Decyzje DGLP, strona www - www.zilp.lasy.gov.pl/drewno (Portal Leśno-Drzewny); www.e-drewno.pl (serwis aukcyjny LP)

Literatura uzupełniająca:

1. Kotler P., Marketing, wydanie 11, Dom Wydawniczy Rebis Warszawa 2005

2. Mruk H. 1996: Podstawy marketingu, Wyd. AE Poznań.

3. Biblioteczka Leśniczego, Las Polski.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik, Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Więckowska
Prowadzący grup: Magdalena Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ginszt
Prowadzący grup: Tomasz Ginszt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ginszt
Prowadzący grup: Tomasz Ginszt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ginszt
Prowadzący grup: Tomasz Ginszt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ginszt
Prowadzący grup: Tomasz Ginszt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skalski
Prowadzący grup: Łukasz Skalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)