Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing produktów leśnych L7043A
Reguły punktacji przedmiotu

LESDZN - Leśnictwo, stacjonarne, pierwszego stopnia
LESOS1 - Leśnictwo, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
LESDZN
Leśnictwo, stacjonarne, pierwszego stopnia
LESOS1
Leśnictwo, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2011Z - ...)
4
(2011Z - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)