Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy mechaniki konstrukcji budowlanych

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: B17307
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy mechaniki konstrukcji budowlanych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BUD niestacjonarne pierwszego stopnia 3 rok 6 semestr -ścieżka konstrukcje budowlane
Strona przedmiotu: http://kmb.pb.edu.pl/dydaktyka/aw
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Wymagania wstępne: Zaliczenie przedmiotów Mechanika Teoretyczna, Wytrzymałość Materiałów, Mechanika Budowli

Analiza mechaniczna konstrukcji płaskich i przestrzennych metodami tradycyjnymi oraz w sformłowaniu macierzowym

Pełny opis:

Treści programowe: Łuki statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne;

Ogólne zależności między siłami i przemieszczeniami; Macierzowe sformułowanie metody przemieszczeń,

Właściwości układów przestrzennych;

Ramy przestrzenne - metoda przemieszczeń;

Ramy przestrzenne - metoda sił;

Układy płaskie obciążone przestrzennie;

Kratownice przestrzenne

Literatura:

a) podstawowa:

1. Dyląg Z., Krzemińska-Niemiec E., Filip F.: Mechanika budowli, T.1, PWN, Warszawa 1989.

2. Dyląg Z., Krzemińska-Niemiec E., Filip F.: Mechanika budowli, T.2, 3, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1993.

3. Borkowski A, Branicki Cz. i inni: Mechanika budowli z elementami ujęcia komputerowego, T.1, Arkady, Warszawa 1984.

b) uzupełniająca:

1. Branicki Cz., Ciesielski R. i inni: Mechanika budowli. Ujęcie komputerowe, T.1, Arkady, Warszawa 1991.

2. Pietrzak J., Rakowski G., Wrześniowski K.: Macierzowa analiza konstrukcji (wyd.2), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1986.

3. Arbabi, F.: Structural analysis and behavior, McGraw-Hill, 1991.

4. Elias, Z.M.: Theory and methods of structural analysis, John Wiley & Sons, 1986.

Efekty uczenia się:

Student zna zasady i metody analizy łuków, potrafi wykonać analizę konstrukcji metodą przemieszczeń w wersji macierzowej, ma wiedzę w zakresie mechaniki prostych konstrukcji przestrzennych, zna metody analizy konstrukcji przestrzennych, wyznacza rozkłady sił wewnętrznych w konstrukcjach, wybiera efektywne metody analizy problemu, sprawdza poprawność wykonanych analiz

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD -- egzamin dwuczęściowy pisemny: zadania (60%) i teoria (40%), zaliczenie po zdobyciu min. 51% punktów. Wymagane zaliczenie projektu przed przystąpieniem do egzaminu.

Oceny:

51-65% pkt. - 3.0

66-75% pkt. - 3.5

76-85% pkt. - 4.0

86-93% pkt. - 4.5

94-100% pkt. - 5.0

ĆWICZENIA PROJEKTOWE:

Opracowania ćwiczeń projektowych należy składać do oceny w ustalonych, nieprzekraczalnych terminach.

Ocena na podstawie liczby zdobytych punktów za:

- Pracę na zajęciach: max. 2 pkt. (2/9 za każde zajęcia)

- Opracowanie Projektu 1, max.: 1 pkt.

- Opracowanie i obronę Projektu 2, max.: 2 pkt.

Oceny:

3.00-3.25 pkt. - 3.0

3.30-3.75 pkt. - 3.5

3.80-4.25 pkt. - 4.0

5.30-4.75 pkt. - 4.5

4.80-5.00 pkt. - 5.0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Egzamin, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Walendziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Egzamin - Ocena
Projekt - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Walendziuk
Prowadzący grup: Adam Walendziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Walendziuk
Prowadzący grup: Adam Walendziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Walendziuk
Prowadzący grup: Adam Walendziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Walendziuk
Prowadzący grup: Adam Walendziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krentowski
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)