Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja inżynierska

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: B02063
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja inżynierska
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: matematyka

Forma i warunki zaliczenia: operat obliczeniowy (ćwiczenia)kolokwium (pracownia specjalistyczna); egzamin pisemny (wykład).

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość korzystania z geodezyjnych materiałów i dokumentacji oraz Systemów Informacji o Terenie; Formułowanie zadań geodezyjnych; Wykorzystywanie geodezyjnych technologii pomiarowych; Znajomość geodezyjnych metod obliczeniowych; Ocena dokładności pomiaru.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, pracownia specjalistyczna

Pełny opis:

Treści programowe:

Dokumentacja geodezyjna w budowlanym procesie inwestycyjnym. Prawo geodezyjne. Geodezyjne techniki pomiarowe. Aparatura geodezyjna: dalmierze, teodolity, niwelatory, odbiorniki GPS. Dokładność pomiaru. Układy współrzędnych. Mapa zasadnicza, mapa numeryczna, SIT (System Informacji o Terenie). Geodezyjne pomiary sytuacyjne, wysokościowe i realizacyjne. Pomiary inwentaryzacyjne, pomiary kontrolne - techniki pomiaru i prezentacji wyników.

Efekty kształcenia: Znajomość korzystania z geodezyjnych materiałów i dokumentacji oraz Systemów Informacji o Terenie; Formułowanie zadań geodezyjnych; Wykorzystywanie geodezyjnych technologii pomiarowych; Znajomość geodezyjnych metod obliczeniowych; Ocena dokładności pomiaru.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Elementy geodezji w pomiarach inżynierskich.

Wyd. PB, Białystok 1995. (praca zbiorowa)

2. S. Przewłocki: Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych.

PWN. Warszawa 2002.

b) uzupełniająca:

1. Łyszkowicz A.: Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi.

Wyd. UWM, Olsztyn 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 175 miejsc więcej informacji
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 175 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 175 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kosk
Prowadzący grup: Ryszard Grabowski, Iwona Kosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kosk
Prowadzący grup: Andrzej Kobryń, Iwona Kosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kosk
Prowadzący grup: Ryszard Grabowski, Iwona Kosk, Waldemar Łupiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kosk
Prowadzący grup: Ryszard Grabowski, Iwona Kosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2007/08" (zakończony)

Okres: 2008-02-25 - 2008-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 250 miejsc więcej informacji
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 250 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 250 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Grabowski, Iwona Kosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)