Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

General Building Engineering I

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu

View syllabus

Brak wersji w języku polskim
Completion rules
Brak wersji w języku polskim
Attachment PDF file

Kod przedmiotu: 19284105H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: General Building Engineering I
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BUD stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr w języku angielskim
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of this module is to present students with: main elements and systems of buildings construction; construction of selected elements of buildings; principles of preparation of engineering drawings of buildings built from bricks.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lecture: Traditional building engineering. Classification of buildings. Elements of buildings and building structures. Spatial rigidity of buildings. Expansion joints. Technical specifications for buildings and their location according to Polish building law. Excavations. Foundations. Building walls in traditional technology. Chimney walls. Ceilings. Staircases. Steep and flat roofs. Roofings. Windows and doors. Insulations. Finishing elements.

Project: Specification and technical drawings of multifamily residential building built from bricks.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

- familiarising students with a basic knowledge regarding designing and construction of selected objects

- familiarising students with standard rules, regulations and building codes

- recognition and classification of different construction objects

- imparting the skill of designing apartments in multifamily residential building according to technical regulations and preparing specification and drawings

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The course includes 32 teaching hours of lectures (theory) 16 teaching hours of project.

Evaluation:

Lecture - the final written test;

Project - completion of the designing task, the final written test

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 16 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 32 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Backiel-Brzozowska, Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 16 godzin, 66 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 32 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Backiel-Brzozowska, Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 32 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Backiel-Brzozowska, Dorota Małaszkiewicz
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Dorota Małaszkiewicz, Natalia Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)