Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski V B2

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: Ś15010A1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski V B2
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy: Przedmioty - ISR niestacjonarne I-stopnia 3 rok 5 semestr
Przedmioty - ISR stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Fakultatywny

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Pełny opis:

Tematyka

-projektowanie

-prezentacja

-wyrażanie potrzeb

-problemy i ich rozwiązania

-procesy zmian technologicznych

-kariera

-pojazdy i ich bezpieczeństwo

Zagadnienia gramatyczne:

- konstrukcje zdań typu 'I suggest that.., 'the main

strength of … is that…’

- zredukowane zdanie podrzędne

- strona bierna czasu past simple- powtórzenie

- strona bierna czasu present simple

- usually i used to

- question tags

- zdania warunkowe typu III

Efekty kształcenia:posługiwanie się językiem na poziomie B1 w obszarze komunikacji codziennejoraz w życiu zawodowym (teksty fachowe)

Literatura:

a) podstawowa: ‘Techical English’ Bavid Bonamy,

b) uzupełniająca: ‘Are You Ready?’ Halina Bramska,

Elżbieta Sieńko

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia (egzamin), 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Liliana Sienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia (egzamin), 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Liliana Sienkiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Ciereszko, Sylwia Dobkowska, Ewa Moczulska, Dorota Ostrowska, Liliana Sienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia (egzamin), 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Bramska, Violetta Grabińska, Dorota Ostrowska, Urszula Sochoń-Okruszko, Monika Śleszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia (egzamin), 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Weber
Prowadzący grup: Michał Citko, Violetta Grabińska, Ewa Moczulska, Beata Smolarczyk, Urszula Sochoń-Okruszko, Monika Śleszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia (egzamin), 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aniela Staszewska, Maciej Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia (egzamin), 30 godzin, 107 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Kozoń
Prowadzący grup: Trevor Coldron, Violetta Grabińska, Małgorzata Komarewska, Beata Smolarczyk, Aniela Staszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia (egzamin) więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Sieńko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia (egzamin), 30 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Tołwińska
Prowadzący grup: Michał Citko, Greta Głowacka-Czarnopyś, Anna Kalisz, Ewa Moczulska, Dorota Ostrowska, Elżbieta Sieńko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia (egzamin), 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Kozoń
Prowadzący grup: Łucja Carpenter, Beata Smolarczyk, Monika Śleszyńska, Edyta Tołwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (egzamin), 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Tołwińska
Prowadzący grup: Małgorzata Ciereszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia (egzamin), 30 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Tołwińska
Prowadzący grup: Ewa Moczulska, Wojciech Rogalski, Maria Topór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)