Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo niskoenergetyczne i racjonalizacja użytkowania energii w budynkach B1N71368
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Literatura:

1. Norwisz J. (red.):Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Gliwice, 2004.

2. Koczyk H.: Ogrzewnictwo praktyczne II wydanie uzupełnione. Projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja..Systherm serwis Poznań, 2009.

3. Albert Thumann, William J. Younger: Handbook of energy audits. Fairmont Press, 2003.

4. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalnościprzedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami), Dz.U. 2009, nr 43 poz. 346.

5. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2015 poz. 1422 (z późniejszymi zmianami)

Efekty uczenia się:

Student:

-/ zna zasady projekowania budynków niskoenergetycznych i doboru optymalnego źródła ciepła dla takich budynków.

-/ zna zasady obniżania zapotrzebowania na ciepło budynku,

-/ zna wzajemne relacje pomiędzy jakości energetyczną budynków a stanem środowiska

-/ potrafi zebrać dane i ocenić budynek pod względem energetycznym

-/ potrafi wskazać przyczyny wysokiego zużycia energii budynku

-/ potrafi wskazać najefektywniejszy sposób termomodernizacji budynku

-/ rozumie potrzebę zrównoważonego rozwoju w budownictwie

-/ rozumie powiązanie projektu i jakości wykonania budynku z jego klasą energetyczną

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie projektu na podstawie przedstawionej wykonanej pracy oraz rozmowy podczas obrony wykonanego projektu. W przypadku zajęć w trybie zdalnym zaliczenia na podstawie przesłane elektronicznej wersji projektu oraz rozmowy (Teams)

W przypadku zajęć w trybie zdalnym zaliczenia wykładu test wypełniony zdalnie w określonym czasie i przesłany do prowadzącego lub poprzez platformę Teams

Zakres tematów:

Budynki niskoenergetyczne, zasady projektowania. Rozwiazania budynków niskoenergetycznych (w tym pasywnych). Instalacje i źródło ciepła w budynkach niskoenergetycznych

Budynek i jego eksploatacja a zużycie energii na tle bilansu cieplnego Możliwości kształtowania poszczególnych składników bilansu cieplnego budynku. Certyfikacja energetyczna w dyrektywach UE oraz ustawie Prawo budowlane. Ekologiczne aspekty użytkowania energii w budynkach.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rachunkowe.

Zadanie obliczeniowe/projekt realizowane przez studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Stachniewicz 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)