Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo niskoenergetyczne i racjonalizacja użytkowania energii w budynkach

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: B1N71368
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo niskoenergetyczne i racjonalizacja użytkowania energii w budynkach
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BUD niestacjonarne pierwszego stopnia 7 sem - spec. Inżynieria procesów budowlanych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Budynki niskoenergetyczne, zasady projektowania. Rozwiazania budynków niskoenergetycznych (w tym pasywnych). Instalacje i źródło ciepła w budynkach niskoenergetycznych

Budynek i jego eksploatacja a zużycie energii na tle bilansu cieplnego Możliwości kształtowania poszczególnych składników bilansu cieplnego budynku. Certyfikacja energetyczna w dyrektywach UE oraz ustawie Prawo budowlane. Ekologiczne aspekty użytkowania energii w budynkach.

Pełny opis:

Budynki niskoenergetyczne, definicje w zależności od zużycia energii, zasady projektowania. Szczegółowe rozwiazania budynków niskoenergetycznych (w tym pasywnych). Instalacje i źródło ciepła oraz ich rola w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię. Budynek i jego eksploatacja a zużycie energii na tle bilansu cieplnego . Możliwości kształtowania poszczególnych składników bilansu cieplnego budynku. Rola świadectw energetycznych w racjonalizacji użytkowania energii. Certyfikacja energetyczna w dyrektywach UE oraz ustawie Prawo budowlane. Inwestycje w poprawę jakości energetycznej budynków a ochrona środowiska. Termomodernizacja jako element racjonalizacji uzytkowania energii w budynkach. Ekologiczne aspekty użytkowania energii w budynkach.

Literatura:

1. Norwisz J. (red.): Audyting energetyczny, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii Warszawa 2000r.

2. Robakiewicz M.:„Jak zmniejszyć koszty ogrzewania budynku, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Warszawa 2000r.

3. Górzyński J.: Audyting energetyczny obiektów przemysłowych. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Warszawa 2000r.

4. Materiały budowlane. miesięcznik z lat 2000 - 2012 (numery styczniowe) Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student:

-/ zna zasady projekowania budynków niskoenergetycznych i doboru optymalnego źródła ciepła dla takich budynków.

-/ zna zasady obniżania zapotrzebowania na ciepło budynku,

-/ zna wzajemne relacje pomiędzy jakości energetyczną budynków a stanem środowiska

-/ potrafi zebrać dane i ocenić budynek pod względem energetycznym

-/ potrafi wskazać przyczyny wysokiego zużycia energii budynku

-/ potrafi wskazać najefektywniejszy sposób termomodernizacji budynku

-/ rozumie potrzebę zrównoważonego rozwoju w budownictwie

-/ rozumie powiązanie projektu i jakości wykonania budynku z jego klasą energetyczną

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie projektu na podstawie przedstawionej wykonanej pracy oraz rozmowy podczas obrony wykonanego projektu. W przypadku zajęć w trybie zdalnym zaliczenia na podstawie przesłane elektronicznej wersji projektu oraz rozmowy (Teams)

W przypadku zajęć w trybie zdalnym zaliczenia wykładu test wypełniony zdalnie w określonym czasie i przesłany do prowadzącego lub poprzez platformę Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Stachniewicz
Prowadzący grup: Robert Stachniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Budynki niskoenergetyczne, zasady projektowania. Rozwiazania budynków niskoenergetycznych (w tym pasywnych). Instalacje i źródło ciepła w budynkach niskoenergetycznych

Budynek i jego eksploatacja a zużycie energii na tle bilansu cieplnego Możliwości kształtowania poszczególnych składników bilansu cieplnego budynku. Certyfikacja energetyczna w dyrektywach UE oraz ustawie Prawo budowlane. Ekologiczne aspekty użytkowania energii w budynkach.

Pełny opis:

Budynki niskoenergetyczne, definicje w zależności od zużycia energii, zasady projektowania. Szczegółowe rozwiazania budynków niskoenergetycznych (w tym pasywnych). Instalacje i źródło ciepła oraz ich rola w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię. Budynek i jego eksploatacja a zużycie energii na tle bilansu cieplnego . Możliwości kształtowania poszczególnych składników bilansu cieplnego budynku. Rola świadectw energetycznych w racjonalizacji użytkowania energii. Certyfikacja energetyczna w dyrektywach UE oraz ustawie Prawo budowlane. Inwestycje w poprawę jakości energetycznej budynków a ochrona środowiska. Termomodernizacja jako element racjonalizacji uzytkowania energii w budynkach. Ekologiczne aspekty użytkowania energii w budynkach.

Literatura:

1. Norwisz J. (red.): Audyting energetyczny, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii Warszawa 2000r.

2. Robakiewicz M.:„Jak zmniejszyć koszty ogrzewania budynku, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Warszawa 2000r.

3. Górzyński J.: Audyting energetyczny obiektów przemysłowych. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Warszawa 2000r.

4. Materiały budowlane. miesięcznik z lat 2000 - 2012 (numery styczniowe) Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Stachniewicz
Prowadzący grup: Robert Stachniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Skrócony opis:

Budynki niskoenergetyczne, zasady projektowania. Rozwiazania budynków niskoenergetycznych (w tym pasywnych). Instalacje i źródło ciepła w budynkach niskoenergetycznych

Budynek i jego eksploatacja a zużycie energii na tle bilansu cieplnego Możliwości kształtowania poszczególnych składników bilansu cieplnego budynku. Certyfikacja energetyczna w dyrektywach UE oraz ustawie Prawo budowlane. Ekologiczne aspekty użytkowania energii w budynkach.

Pełny opis:

Budynki niskoenergetyczne, definicje w zależności od zużycia energii, zasady projektowania. Szczegółowe rozwiazania budynków niskoenergetycznych (w tym pasywnych). Instalacje i źródło ciepła oraz ich rola w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię. Budynek i jego eksploatacja a zużycie energii na tle bilansu cieplnego . Możliwości kształtowania poszczególnych składników bilansu cieplnego budynku. Rola świadectw energetycznych w racjonalizacji użytkowania energii. Certyfikacja energetyczna w dyrektywach UE oraz ustawie Prawo budowlane. Inwestycje w poprawę jakości energetycznej budynków a ochrona środowiska. Termomodernizacja jako element racjonalizacji uzytkowania energii w budynkach. Ekologiczne aspekty użytkowania energii w budynkach.

Literatura:

1. Norwisz J. (red.): Audyting energetyczny, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii Warszawa 2000r.

2. Robakiewicz M.:„Jak zmniejszyć koszty ogrzewania budynku, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Warszawa 2000r.

3. Górzyński J.: Audyting energetyczny obiektów przemysłowych. Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Warszawa 2000r.

4. Materiały budowlane. miesięcznik z lat 2000 - 2012 (numery styczniowe) Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)