Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - MAT stacjonarne I-ego stopnia 5 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Informatyki)

Jednostka: Wydział Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - MAT stacjonarne I-ego stopnia 5 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2010Z 2010L 2011Z 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2013L 2014Z 2014L 2015Z 2015L
MAT2306 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne: Podstawy algebry i struktur danych.

Forma i warunki zaliczenia: Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie wyniku egzaminu pisemnego; warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie pracowni specjalistycznej.

Pracownia specjalistyczna: Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie sumy punktów zdobytych z projektu schematu relacyjnej bazy danych oraz dwóch kolokwiów z zapytań SQL.

Założenia i cele przedmiotu: - wiedza z zakresu relacyjnych baz danych, SQL oraz działania systemów zarządzania bazami danych

- umiejętność budowy schematu relacyjnej bazy danych oraz formułowania zapytań w języku SQL

Metody dydaktyczne: Wykład multimedialny

Strona przedmiotu
MAT3503 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawy algebry i struktur danych.

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa na podstawie wyniku egzaminu pisemnego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie pracowni specjalistycznej.

Założenia i cele przedmiotu:

Prezentacja wiedzy z zakresu relacyjnych baz danych. Nauka języka SQL w zakresie: projektowania zapytań do danych, łączenia wyników zapytań, tworzenia i modyfikowania obiektów, wprowadzania, usuwania i modyfikowania danych. Wykształcenie umiejętności projektowania schematu relacyjnej bazy danych.

Metody dydaktyczne: wykład multimedialny

Strona przedmiotu
MAT3517 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MAT3500 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obieralny

Wymagania wstępne: nie ma

Forma i warunki zaliczenia: test

Założenia i cele przedmiotu: Zainteresowanie studentów historią nauki i jej rozwoju na przykładzie historii rozwoju idei matematycznych

Metody dydaktyczne: wykład

Strona przedmiotu
MAT2405A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MAT2405N brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MAT2405R brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MAT3502 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Wymagania wstępne: znajomość podstaw algebry liniowej i teorii liniowych równań różniczkowych zwyczajnych

Forma i warunki zaliczenia: ćwiczenia - co najmniej 40% punktów możliwych do uzyskania z każdego z dwóch kolokwiów, wykład - co najmniej 40% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu pisemnego.

Założenia i cele przedmiotu: matematyczne aspekty teorii liniowych układów sterowania.

Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia.

Strona przedmiotu
MAT3513 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obieralny

Wymagania wstępne:podstawy analizy matematycznej i algebry, elementy statystyki

Forma i warunki zaliczenia:test

Założenia i cele przedmiotu:Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z modelami matematycznymi w finansach oraz ich zastosowaniem w analizie i zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Przedstawione zostaną modele wyceny instrumentów finansowych, modele teorii portfela, modele ryzyka.

Metody dydaktyczne: wykład-prezentacja, e-learning, pracownia komputerowa

Strona przedmiotu
MAT3504 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MAT3605 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Seminarium - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MAT3507 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość obsługi komputera

Forma i warunki zaliczenia:

Przygotowaniu dokumentu, grafiki zgodnie z listą wymagań. Wykonanie 50-60% wymagań ocena 3.0, 60-70% - 3.5, 70-80% - 4.0, 80-90% - 4.5, 90-100% - 5.0.

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy z aplikacjami wspomagającymi tworzenie i edycję dokumentów (np. artykułów). Student będzie potrafił sprawnie przygotować dokument zawierający tekst i grafikę oraz właściwie go sformatować. Będzie potrafił wykorzystać arkusz kalkulacyjny do wykonywania obliczeń. Będzie umiał przygotować grafikę do umieszczenia w dokumencie oraz prezentacji, a także samą prezentację.

Metody dydaktyczne:

indywidualna praca w laboratorium komputerowym.

Strona przedmiotu
MAT3511 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Przedmiot obieralny

Wymagania wstępne:

- Posiadanie podstawowych wiadomości odnośnie epok historycznych

- Posiadanie umiejętności słuchania muzyki każdego rodzaju

Forma i warunki zaliczenia:

- Test polegający na rozpoznawaniu utworów muzycznych prezentowanych na wykładzie

- Test sprawdzający znajomość kompozytorów, instrumentów muzycznych i podstawowych terminów muzycznych

Założenia i cele przedmiotu:

- Zapoznanie studentów z historycznymi epokami muzycznymi

- Zapoznanie studentów z kompozytorami i utworami muzycznymi różnych epok muzyki poważnej

Metody dydaktyczne:

- Wykłady.

- Słuchanie literatury muzycznej

- Rozpoznawanie literatury muzycznej

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)