Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - MAT stacjonarne I-ego stopnia 4 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Informatyki)

Jednostka: Wydział Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - MAT stacjonarne I-ego stopnia 4 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2009L - Semestr letni 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2009L 2010Z 2010L 2011Z 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2013L 2014L 2015Z
MAT2201 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Materiał z analizy matematycznej z semestrów 1, 2 i 3.

Forma i warunki zaliczenia: ćwiczenia - co najmniej 40% punktów możliwych do uzyskania z każdego z dwóch kolokwiów, wykład - co najmniej 40% punktów możliwych do uzyskania z testu wyboru.

Założenia i cele przedmiotu: poznanie elementów teorii funkcji zespolonych oraz teorii równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych.

Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia.

Strona przedmiotu
MAT2402 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia grafiki komputerowej. Interfejs graficzny programisty Java. Klasy AWT Swing. Przykłady konstrukcji prostych aplikacji graficznych w języku Java. Algorytmy generowania prymitywów graficznych. Modelowanie krzywych w przestrzeni dwuwymiarowej. Przekształcenia geometryczne na płaszczyźnie. Modele barw. Obraz cyfrowy, jego reprezentacje i właściwości. Filtracja obrazów. Podstawy kompresji obrazów, standard JPEG. Podstawowe zagadnienia grafiki trójwymiarowej.

Strona przedmiotu
MAT2309A brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MAT2309N brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MAT2309R brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MAT2405A brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MAT2405N brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MAT2405R brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MAT1207 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 24 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 6 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 24 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 24 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 6 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 24 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 24 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Umiejętność posługiwania się aparatem analizy matematycznej,formułowania problemów w terminach macierzy i wykonywania operacji na macierzach. Znajomość algebry liniowej: rachunku macierzowego, rozwiązywania układów równań liniowych, wyznaczników a także wybranych tematów analizy matematycznej: rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych,ekstremum funkcji oraz równania różniczkowe.

Forma i warunki zaliczenia: Kolokwium testowe z systemu Scilab, zaliczenie wszystkich testów i programów numerycznych dot. wybranych metod numerycznych w języku Scilab.

Założenia i cele przedmiotu:Znajomość oprogramowania Scilab i wykonywania prostych i złożonych obliczeń w Scilabie, poznanie i implementacja algorytmów wybranych metod numerycznych.

Metody dydaktyczne: wykłady, pracownia specjalistyczna

Strona przedmiotu
MAT2406 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2014/15
 • Praktyka - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MAT2401 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Budowa komputera. Podstawy arytmetyki binarnej. Podstawy fizyki z zakresu: elektryczność, optyka, elektromagnetyzm. Podstawy systemów operacyjnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie testu przeprowadzanego w sesji egzaminacyjnej.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do testu jest uzyskanie zaliczenia z pracowni specjalistycznej.

Założenia i cele przedmiotu:

Znajomość mechanizmów transmisji danych w sieciach komputerowych. Wiedza dotycząca problemów występujących podczas działania sieci oraz przyczyn ich powstawania. Znajomość zasad działania podstawowych usług dostępnych w Internecie.

Metody dydaktyczne:

Wykłady, Pracownia specjalistyczna

Strona przedmiotu
MAT2303 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:wykład i pracownia specjalistyczna

Wymagania wstępne:rachunek prawdopodobieństwa

Forma i warunki zaliczenia:egzamin z wykładu, wejściówki i sprawozdania z laboratorium

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie z metodami estymacji parametrów, testowaniem hipotez statystycznych, podstawowymi zastosowaniami statystyki.

Metody dydaktyczne:wykład multimedialny, wejściówki na platformie Moodle, praca grupowa przy sprawozdaniu. Użykowanie programu Excel.

Strona przedmiotu
MAT2307 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)