Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - INF niestacjonarne I-ego stopnia 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Informatyki)

Jednostka: Wydział Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - INF niestacjonarne I-ego stopnia 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2006Z - Semestr zimowy 2006/07
2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2008L - Semestr letni 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2016L - Semestr letni 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2019L - Semestr letni 2019/2020
2020Z - Semestr zimowy 2020/2021
2020L - Semestr letni 2020/2021
2021Z - Semestr zimowy 2021/2022
2021L - Semestr letni 2021/2022
2022Z - Semestr zimowy 2022/2023
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2006Z 2008Z 2008L 2009Z 2010Z 2011Z 2012Z 2013Z 2013L 2014Z 2014L 2015Z 2015L 2016Z 2016L 2017Z 2018Z 2019Z 2019L 2020Z 2020L 2021Z 2021L 2022Z 2022L 2023Z
I11007 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2006/07
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne: Wiadomości z matematyki objęte programem liceum ogólnokształcącego

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę teoretyczną, umiejętność stosowania twierdzeń i umiejętności rachunkowe. Ocena z egzaminu zależy od tego, jaki procent łącznej liczby punktów możliwych do uzyskania stanowi suma punktów zdobytych przez zdającego:

50%-60% : dst

60%-70% : dst plus

70%-80% : db

80%-90% : db plus

90% - 100% : bdb

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. W czasie egzaminu nie można korzystać z książek, notatek lub innych materiałów.

Założenia i cele przedmiotu: Student powinien posiąść umiejętność formułowania problemów w terminach macierzy i wykonywania operacji na macierzach; rozwiązywania układów równań liniowych; posługiwania się aparatem pierścieni wielomianów.

Metody dydaktyczne: Wykłady, ćwiczenia

Strona przedmiotu
INZ1ALG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
INZ1ALG23 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
INZ1AMA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza i umiejętności matematyczne na poziomie matury z matematyki

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie dwóch kolokwiów pisemnych. Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie z podstawami rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej oraz ich zastosowaniami oraz z podstawami rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych

Metody dydaktyczne: Wykład, ćwiczenia (rozwiązywanie zadań)

Strona przedmiotu
INZ1AMA23 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IN081112 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z matematyki na poziomie rozszerzonego egzaminu maturalnego.

Forma i warunki zaliczenia: Jedno kolokwium na zaliczenie ćwiczeń. Egzamin zaliczający wykład.

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie podstawowych pojęć z zakresu arytmetyki modularnej, rachunku macierzowego, obliczania wyznaczników i rozwiązywania układów równań liniowych oraz zagadnień analizy matematycznej: ciągów liczbowych, rachunku różniczkowego i całkowego, równań różniczkowych zwyczajnych.

Metody dydaktyczne:wykłady, ćwiczenia

Strona przedmiotu
INZ1BHP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 8 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 8 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 8 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład (zaliczenie) - 8 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład (zaliczenie) - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
INZ1FIZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
INZ1FIZ23 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IN081110 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwijanie wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna

Strona przedmiotu
IN081111 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość języka na poziomie A2

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwijanie wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna

Strona przedmiotu
IN081116a brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IN081115 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IN081116 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IN081116b brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IN081114 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
in081117 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IN081104 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 16 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 16 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 16 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 16 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności na poziomie egzaminu maturalnego.

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie sprawdzające wiedzę i umiejętności.

Założenia i cele przedmiotu: interpretowanie pojęć z zakresu informatyki w terminach funkcji i relacji, stosowanie aparatu logiki, zapoznanie się z technikami dowodzenia twierdzeń, korzystanie z praw algebry zbiorów.

Metody dydaktyczne: prezentacja definicji poparta przykładami oraz prezentacja podstawowych twierdzeń.

Strona przedmiotu
INZ1LDI brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 16 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 16 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 16 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 16 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 16 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
INZ1LDI23 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IN081203 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: wykład

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza matematyczna na poziomie maturalnym

Forma i warunki zaliczenia: Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny sprawdzający umiejętność rozwiązywania zadań, rozumienia pojęć oraz znajomości podstawowych twierdzeń.

Założenia i cele przedmiotu:

Opanowanie podstawowych pojęć z teorii rekurencji. Zapoznanie się z własnościami podstawowych obiektów kombinatorycznych i technikami ich zliczania. Opanowanie

podstawowych algorytmów i pojęć teorii grafów.

Metody dydaktyczne: prezentacja pojęć i twierdzeń poparta przykładami

Strona przedmiotu
INZ1MST brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład (zaliczenie) - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IN081107 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 24 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 24 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 24 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 24 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 24 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

- umiejetnosc logicznego myslenia

- znajomosc matematyki na poziomie szkoły sredniej

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena na podstawie egzaminu pisemnego.

Założenia i cele przedmiotu:

* nauczenie podstaw programowania i podstawowych pojec zwiazanych z programowaniem

* wyrobienie umiejetnosci tworzenia prostych algorytmów i pisania programów

* nauczenie podstaw programowania strukturalnego

* nauczenie jezyka C

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
INZ1PPR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
INZ1PPR23 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
INZ1PPRa brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 16 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IN081113 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 3 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
INZ1BHP19 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
INZ1BIBL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
IN081106 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 16 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 16 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 8 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 8 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie wyniku sprawdzianu zaliczeniowego.

Ocena zaliczeniowa ćwiczeń obliczana jest jako średnia wyników czterech sprawdzianów pisemnych S1-S4.

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową komputerów oraz arytmetycznymi i logicznymi podstawami systemów komputerowych, wyjaśnienie zasad reprezentacji i przetwarzania różnych typów informacji na komputerze.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia, kolokwia sprawdzające opanowaną wiedzę i umiejętności.

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)