Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - LES stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce)

Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - LES stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2010L - Semestr letni 2010/11
2011L - Semestr letni 2011/12
2012L - Semestr letni 2012/13
2013L - Semestr letni 2013/14
2014L - Semestr letni 2014/15
2015L - Semestr letni 2015/16
2016L - Semestr letni 2016/17
2017L - Semestr letni 2017/18
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2018L - Semestr letni 2018/19
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2010L 2011L 2012L 2013L 2014L 2015L 2016L 2017L 2018Z 2018L
L6005B brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L6060 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Pozytywnie zaliczone przedmioty: "Technologia informacyjna" i "Geodezja leśna", umiejętność obsługi komputera i aparatu cyfrowego.

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczające i samodzielna praca dotycząca pomiarów morfometrycznych wybranych części roślin

Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie fotogrametrii i komputerowej analizy obrazu jako szeroko wykorzystywanej techniki badawczej w leśnictwie. Pozyskanie przez studentów umiejętności przeprowadzenia z użyciem programu multiscan pomiarów morfometrycznych części roślin.

Metody dydaktyczne:wykład z wykorzystaniem nowoczesnych metod przekazu oraz samodzielny projekt wykonany z wykorzystaniem programu multiscan.

Strona przedmiotu
L6022 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:LEŚNICTWO

Studia I stopnia (inżynierskie) STACJONARNE

Wymagania wstępne:Biologia i ekologia drzew leśnych. Nauka o produkcyjności lasu

Forma i warunki zaliczenia:Wykłady –EGZAMIN

Ćwiczenia – zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: opanowanie metod odnawiania i pielęgnowania (zagospodarowania) drzewostanów,

- zdobycie umiejętności planowania zabiegów hodowlanych

- poznanie zasad leśnego zagospodarowania gruntów porolnych i nieużytków

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe

Strona przedmiotu
L6033 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Inżynieria leśna

Wymagania wstępne:

wiedza i umiejętnoeci absolwenta szkoły średniej w stopniu przynajmniej dostatecznym

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń w formie projektu drogi w konkretnych warunkach gruntowych i technicznych. Napisanie w stopniu przynajmniej dostatecznym dwóch kolokwiów z zakresu tematycznego przedmiotu. Zdanie egzaminu

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z pojęciami z zakresu budowy i remontów dróg leśnych, obiektów drogowych , melioracyjnych i zagospodarowania turystycznego w lasach. Poznanie elementów składowych procesu planowania i realizowania inwestycji w tym zakresie. Prezentacja typowych rozwiązań praktycznych w zakresie inżynierii leśnej oraz osiągnięć naukowych i technicznych w tym zakresie.

Metody dydaktyczne:

Pokazy multimedialne, wykłady, ćwiczenia dydaktyczne na przygotowanych materiałach ćwiczeniowych, samodzielna praca nad projektem.Dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami

Strona przedmiotu
L6041 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: matematyka, ekonomika leśnictwa

Forma i warunki zaliczenia: ćwiczenia - kolokwium (test) - 2; wykłady - egzamin (test)

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z organizacją i funkcjonowaniem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP).

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia

Strona przedmiotu
L6PrZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2011/12
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2012/13
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2013/14
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2014/15
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2015/16
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2016/17
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L6061B brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzyskanie wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania niedrzewnych produktów leśnych w medycynie i farmacji. Umiejętność rozpoznawania najważniejszych gatunków roślin stosowanych w celach leczniczych. Poznanie wybranych metod przetwarzania surowców zielarskich.

Strona przedmiotu
L6064 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L6034 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład – zaliczenie z oceną. Ćwiczenia – zaliczenie z oceną. Praca semestralna studenta - wykonanie opracowania dotyczącego wybranej technologii transportu leśnego. Obrona pracy: prezentacja i dyskusja.

Założenia i cele przedmiotu:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z tworzeniem samodzielnego opracowania dotyczącego wybranego zagadnienia transportu leśnego.

Metody dydaktyczne:

Wykład jest przekazem werbalnym, ilustrowanym schematami i fotografiami, przedstawianych z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zajęcia ćwiczeniowe - samodzielne wykonanie opracowań (analiz technicznych, eksploatacyjnych i ekonomicznych) związanych z problematyką systemów transportu leśnego.

Strona przedmiotu
L6031 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:urzadzanie lasu

Wymagania wstępne:podstawy hodowli lasu, botaniki lesnej i dendrometrii

Forma i warunki zaliczenia:wykłady - egzamin, ćwiczenia - zaliczenie

Założenia i cele przedmiotu:opanowanie metod analizy i opisu lasu jako podstawy zrównoważonej i racjonalnej gospodarki zasobami leśnymi

Metody dydaktyczne:wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia terenowe

Strona przedmiotu
L6061A brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L6005A brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Wymagania wstępne: ekologia, ochrona środowiska z elementami toksykologii

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie testowe

Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie największych zagrożeń środowiska przyrodniczego na świecie, powodowanych przez czynniki abiotyczne i antropogeniczne. Zapoznanie studentów z przewidywaniami następstw zagrożeń poszczególnych elementów geoekosystemu w XXI wieku oraz prognozami i sposobami ich łagodzenia w Polsce i na świecie.

Metody dydaktyczne: wykłady

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)