Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce)

Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008L - Semestr letni 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2009L - Semestr letni 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015L - Semestr letni 2015/16
2016L - Semestr letni 2016/17
2017L - Semestr letni 2017/18
2018L - Semestr letni 2018/19
2020L - Semestr letni 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008L 2009Z 2009L 2010Z 2010L 2011Z 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2013L 2014Z 2014L 2015L 2016L 2017L 2018L 2020L
LN2012 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Botanika leśna.

Wymagania wstępne: Zanajomść morfologii i anatomii drzew leśnych.

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe, egzamin końcowy

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie podstaw genetyki leśnej, systematyki i ekologii.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Strona przedmiotu
LN2065 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia terenowe - 5 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LN2014 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Ćwiczenia projektowe

Wymagania wstępne: Botanika, fizjologia, ochrona przyrody.

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie pisemne wykładu; Ocena końcowa jest wpadkową ocen z projektu przygotowanego w ramach zajęć (70%)i wiadomości teoretycznych (30%).

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem układów biologicznych w środowisku naturalnym.

Metody dydaktyczne:Prezentacje multimedialne; zajęcia terenowe, ćwiczenia praktyczne

Strona przedmiotu
LN2066B brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LN2011 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Znajomość budowy komórki roślinnej i podstawowych procesów fizjologicznych.

Forma i warunki zaliczenia: ocena ze sprawozdań, egzamin

Założenia i cele przedmiotu: Założenia i cele przedmiotu: Poznanie procesów fizjologicznych zachodzących w komórce roślinnej, roślinie drzewiastej i środowisku leśnym. Rozumienie, w jaki sposób czynniki środowiskowe mogą oddziaływać na przebieg procesów fizjologicznych zachodzących w roślinach drzewiastych.

Metody dydaktyczne: wykłady, laboratorium

Strona przedmiotu
LNp2017 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia terenowe - 10 godzin
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia terenowe - 5 godzin
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: chemia

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia średnia z 10 kollokwiów cząstkowych

Wykłady egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie właściwości gleb oraz ich funkcji w ekosystemach lądowych

Metody dydaktyczne: wykład, laboratorium, ćwiczenia terenowe

Strona przedmiotu
LN2002a brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:: zaliczenie ćwiczeń na ocenę po każdym semestrze, egzamin końcowy z całości wiedzy programowej

Założenia i cele przedmiotu: 1.Dalsze rozwijanie czterech podstawowych sprawności: rozumienia wypowiedzi ustnej, mówienia, rozumienia tekstu pisanego, pisania.

2.Zapoznanie studentów ze słownictwem specjalistycznym związanym z kierunkiem studiów.

3.Osiągnięcie przez studentów znajomości języka na poziomie B2 (poziom czwarty - wg skali CEF UE)

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
LN2002r brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Wymagania wstępne:

znajomość języka na poziomie podstawowym (umiejętność komunikacji w sytuacjach codziennych , opanowane podstawowe zasady gramatyki — formy osobowe czasowników, liczba poj. i mnoga rzeczowników i przymiotników, rząd przyimków,)

Forma i warunki zaliczenia:

- obecność (maksymalna liczba nieobecności – 3 godz.)

- aktywny udział w zajęciach

- krótki sprawdzian pisemny w środku semestru

- dłuższy sprawdzian na koniec semestru

- ocena wypowiedzi ustnej

Założenia i cele przedmiotu:

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej;

Doskonalenie i dalszy rozwój wszystkich sprawności językowych;

Poszerzanie i utrwalanie słownictwa;

Metody dydaktyczne:

Mówienie – praca w parach

Pisanie – wypełnianie ankiet i formularzy

Rozumienie tekstu mówionego – udzielanie odpowiedzi na pytania, uzupełnianie luk

Rozumienie tekstu pisanego – udzielanie odpowiedzi na pytania, umiejętność wyboru wielorakiego

Strona przedmiotu
LN2008M brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LN2023A brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Wymagania wstępne:propedeutyka leśnictwa, ekologia

Forma i warunki zaliczenia: wykłady: zaliczenie testowe, ćwiczenia: średnia ocena z poszczególnych ćwiczeń i oceny aktywności w dyskusji na zajęciach

Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie naukowych podstaw wiedzy w dziedzinie ochrony przyrody oraz przekazanie usystematyzowanych wiadomości z zakresu ochrony przyrody i różnorodności biologicznej w Polsce i na świecie. Zapoznanie z najważniejszymi problemami i praktyką ochrony przyrody.

Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia

Strona przedmiotu
LN2008(S) brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Podstawy staystyki

Wymagania wstępne:

algebra, rachunek rózniczkowy na poziomie podstawowym

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin ustny, zaliczenie

Założenia i cele przedmiotu: student uzyska podstawową wiedzę ze statystyki i łatwość w posługiwaniu się metodami statystyki w leśnictwie

Metody dydaktyczne:

wykład i ćwiczenia

Strona przedmiotu
LN1001 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)