Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce)

Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2016L - Semestr letni 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008Z 2009Z 2010Z 2011Z 2012Z 2013Z 2014Z 2015Z 2015L 2016Z 2016L 2017Z 2018Z
LN4007 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład (zaliczenie) - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LN1012 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia terenowe - 5 godzin
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Znajomość morfologii i anatomii drzew leśnych.

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe i egzamin końcowy

Założenia i cele przedmiotu: Budowy roślin. Elementy anatomii, morfologii i morfogenezy

roślin. Systematyka roślin. Znaczenie biocenotyczne i gospodarcze roślin.

Metody dydaktyczne:wykłady, prezentacje, ćwiczenia

Strona przedmiotu
LN1010 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:podstawowy

Wymagania wstępne:Podstawowe wiadomości z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej

Forma i warunki zaliczenia: kolokwia z ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin z wykładu

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przedstawienie procesów chemicznych zachodzących w środowisku naturalnym oraz ilościowy i jakościowy ich opis. Kształcenie umiejętności rozumienia i opisu procesów chemicznych zachodzących w przyrodzie.

Metody dydaktyczne:wykład, ćwiczenia laboratoryjne

Strona przedmiotu
LN1009 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Fizyka

Wymagania wstępne:

wiadomości na poziomie szkoły średniej

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie

Założenia i cele przedmiotu:

Student otrzyma pogłębioną wiedzę ze wszystkich działów fizyki do rozumienia podstawowych zjawisk fizycznych w leśnictwie

Metody dydaktyczne:wykład, ćwiczenia

Strona przedmiotu
LN1065 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LN1002a brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Fakultatywny

Studnia niestacjonarne, 5 semestrów

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zasad gramatycznych i leksykalnych. Umiejętność wypowiedzenia się na dany temat w prostej komunikacji międzyludzkiej.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze na podstawie testów oraz obecności na zajęciach.Egzamin końcowy zawierający całość wiedzy programowej.

Założenia i cele przedmiotu:

Celem kształcenia jest dalszy rozwój sprawności językowych nabytych w poprzednich etapach kształcenia, pozwalających na swobodne posługiwanie się językiem obcym w mowie i piśmie.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia

Dyskusja

Ćwiczenia symulacyjne

Odgrywanie ról

Strona przedmiotu
LN1002r brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Wymagania wstępne:

znajomość języka na poziomie podstawowym (umiejętność komunikacji w prostych, codziennych sytuacjach, opanowane podstawowe zasady gramatyki — odmiana czasowników, rzeczowników i przymiotników, zastosowanie przyimków)

Forma i warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach (maksymalna liczba nieobecności 6 godz.)

- prace domowe

- aktywny udział w zajęciach

Założenia i cele przedmiotu:

• Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej i umiejętności przetwarzania informacji;

• Doskonalenie i dalszy rozwój wszystkich sprawności językowych;

• Rozwijanie kompetencji językowych dla potrzeb akademickich i zawodowych;

• Dalsze poszerzanie i utrwalanie słownictwa

Metody dydaktyczne:

• mówienie – praca w parach, wypowiedzi na zadany temat

• pisanie (list, krótki opis, CV)

• rozumienie tekstu mówionego

• rozumienie tekstu pisanego

Strona przedmiotu
LN1008(M) brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Matematyka

Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie i egzamin ustny

Założenia i cele przedmiotu:

Student zdobędzie umiejętność posługiwania się metodami matematycznymi w naukach leśnych, pozna metody opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie oraz zasady formułowania modeli matematycznych i ich stosowania.

Metody dydaktyczne:wykład, ćwiczenia

Strona przedmiotu
LN1015 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia: Wykład - zaliczenie pisemne; ćwiczenia - kolokwium pisemne, ocena zadań realizowanych na zajęciach

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z wielkościami określającymi stan fizyczny atmosfery oraz zasadami ich pomiaru. Przedstawienie studentom podstawowych informacji o klimacie. Nabycie przez studenta umiejętności przewidywania krótkookresowej prognozy pogody w oparciu obserwacje podstawowych wielkości charakteryzujących stan atmosfery.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Strona przedmiotu
LN1004 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia: test pisemny po zakończeniu wykładów

Założenia i cele przedmiotu:Przygotowanie studenta do rozpoczęcia studiów na kierunku Leśnictwo. Zapoznanie z planem studiów, podstawowymi pojęciami, historią leśnictwa i charakterystyką zawodu leśnika.

Metody dydaktyczne: Wykłady

Strona przedmiotu
LN1000 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 4 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 4 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład (zaliczenie) - 4 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład (zaliczenie) - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LN1000B brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 2 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 2 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład (zaliczenie) - 2 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Wykład (zaliczenie) - 2 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Wykład (zaliczenie) - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LN1003A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
LN1013 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/2019
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)