Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - LES stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce)

Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - LES stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008L - Semestr letni 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2009L - Semestr letni 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008L 2009Z 2009L 2010Z 2010L 2011Z 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2013L 2014Z 2014L 2015Z 2016Z 2017Z 2018Z
L3029 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne:Nauka o drewnie, Bioligia drzew, Statystyka matematyczna

Forma i warunki zaliczenia: Wykłady EGZAMIN

Ćwiczenia zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:

- opanowanie metod pomiaru drzew i drzewostanów,

- zdobycie umiejętności korzystania z tablic i wzorów empirycznych

- poznanie budowy i działania instrumentów dendrometrycznych

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia labolatoryjne, ćwiczenia terenowe

Strona przedmiotu
L3024 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu biologii ogólnej (poziom szkoły średniej); umiejętność rozpoznawania gatunków drzew i krzewów leśnych; zaliczenie przedmiotu botanika leśna.

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną po każdym semestrze (wiadomości teoretyczne 40%, rozpoznawanie owadów i żerowisk 30%, oddanie zbioru owadów i żerowisk 10%, aktywność na zajęciach i prowadzenie zeszytu – po 10%;

egzamin końcowy z całości wiedzy programowej (wykłady i ćwiczenia).

Założenia i cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy dotyczącej podstaw morfologii, anatomii i bionomii owadów; umiejętność rozpoznawania najważniejszych owadów leśnych oraz powodowanych przez nie uszkodzeń drzew; poznanie wybranych metod prognozowania pojawu i zwalczania szkodników. Poznanie roli owadów w ekosystemach leśnych oraz podstaw ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem.

Metody dydaktyczne: wykłady, zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, przygotowanie zbioru owadów.

Strona przedmiotu
L3028 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Gospodarka Łowiecka

Wymagania wstępne:

Znajomość zoologii i ekologii zwierzat

Forma i warunki zaliczenia:

Wykłady - egzamin; Ćwiczenia - zaliczenie z oceną (test)

Założenia i cele przedmiotu:

zapoznanie z podstawami przyrodniczymi, ekonomicznymi i kulturowymi gospodarowania populacjami dzikich zwierzat.

Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia kameralne i terenowe

Strona przedmiotu
L3018 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości o wodzie w środowisku przyrodniczym

Forma i warunki zaliczenia: Wykład - zaliczenie pisemne; ćwiczenia - ocena zadań realizowanych na zajęciach

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu hydrologii, obiegiem wody w przyrodzie. Przedstawienie rodzajów wód, budowy koryta rzecznego i jezior. Nabycie umiejętności wyznaczania działów wodnych oraz wykonywania prostych obliczeń hydrologicznych.

Metody dydaktyczne: Wykład, ćwiczenia

Strona przedmiotu
L3002 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Fakultatywny

Studnia stacjonarne 5 semestrów

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zasad gramatycznych i leksykalnych. Umiejętność wypowiedzenia się na dany temat w prostej komunikacji międzyludzkiej.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze na podstawie testów oraz obecności na zajęciach.Egzamin końcowy zawierający całość wiedzy programowej.

Założenia i cele przedmiotu:

Celem kształcenia jest dalszy rozwój sprawności językowych nabytych w poprzednich etapach kształcenia, pozwalających na swobodne posługiwanie się językiem obcym w mowie i piśmie.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia

Dyskusja

Ćwiczenia symulacyjne

Odgrywanie ról

Strona przedmiotu
L3002r brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L3032 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: wiedza ogólna z fizyki i przedmiotów technicznych ze szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny, połówkowe kolokwium zaliczające, samodzielne prace rysunkowe i obliczeniowe.

Założenia i cele przedmiotu:

Studenci zapoznają się z wiedzą ogólnotechniczną na temat budowy i eksploatacji współczesnych maszyn leśnych oraz opanowują praktyczne umiejętności czytania i wykonania prostych rysunków technicznych oraz obliczeń.

Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia rachunkowe, samodzielne rozwiązywanie zadań.

Strona przedmiotu
L3030 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne:Dendrometria. Nauka o drewnie. Statystyka matematyczna

Forma i warunki zaliczenia: Wykłady EGZAMIN

Ćwiczenia zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:

poznanie prawidłowości wzrostu i przyrostu elementów miąższości i miąższości drzew i drzewostanów w zależności od rożnych czynników,

- zdobycie umiejętności przeprowadzania analizy pniowej,

- poznanie zastosowania modeli wzrostu w leśnictwie.

Metody dydaktyczne:wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Strona przedmiotu
L3054B brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L3025A brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Ochrona środowiska z elementami toksykologii - przedmiot do wyboru.

Wymagania wstępne:chemia, botanika, ekologia.

Forma i warunki zaliczenia:Wykład - zaliczenie pisemne; Laboratorium -wypadkowa zaliczonych ćwiczeń laboratoryjnych (50%) i wiadomości teoretycznych(50%).

Założenia i cele przedmiotu:zapoznanie studentów z podstawowymi procesami biologicznymi, biochemicznymi chemicznymi zachodzącymi pod wpływem substancji toksycznych występujących w środowisku.

Metody dydaktyczne:zajęcia laboratoryjne; wykład -monograficzny i prezentacje multimedialne.

Strona przedmiotu
L3053B brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: chemia, gleboznawstwo, ogólne wiadomości z hodowli lasu

Forma i warunki zaliczenia:

1. ćwiczenia - ocena projektów 60%, wiadomości teoretyczne 40%

2. wykłady - wiadomości teoretyczne 100%

Założenia i cele przedmiotu:

1. uświadomienie studentom znaczenia biomasy, w tym surowców leśnych, w redukcji emisji gazów cieplarnianych,

2. skład chemiczny i wartość opałowa surowca drzewnego,

3. technologie produkcji drewna opałowego na plantacjach drzew szybkorosnących.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, projekt

Strona przedmiotu
L3053A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L2001 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:wychowanie fizyczne

Wymagania wstępne:brak przeciwwskazań lekarskich

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie na podstawie obecności, ocena umiejętności. Na zaliczenie roku test wytrzymałościowy Coopera.

Założenia i cele przedmiotu: Promocja zdrowego stylu życia, podniesienie sprawności ruchowej, kształcenie osobowości , postaw estetycznych i społecznych, a także rozwój intelektualny.

Metody dydaktyczne: metody treningowe

Strona przedmiotu
L3054A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ekologii, gleboznawstwa i geomorfologii

Forma i warunki zaliczenia:

Wykłady – zaliczenie na ocenę, Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie się z charakterem, celami i założeniami obszarów włączonych do europejskiej sieci Natury 2000. Wiedza na temat procedury powoływania obszarów specjalnej ochrony ptaków i siedlisk; w tym wiedza na temat wypełniania Standardowego Formularza Danych

Metody dydaktyczne:wykłady, ćwiczenia

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)