Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - OSM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - OSM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2009L - Semestr letni 2009/10
2010L - Semestr letni 2010/11
2011L - Semestr letni 2011/12
2012L - Semestr letni 2012/13
2013L - Semestr letni 2013/14
2014L - Semestr letni 2014/15
2015L - Semestr letni 2015/16
2016L - Semestr letni 2016/17
2017L - Semestr letni 2017/18
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2009L 2010L 2011L 2012L 2013L 2014L 2015L 2016L 2017L
OM1031 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie nowoczesnych metod oznaczania związków toksycznych. Zasady pobierania prób i przygotowania ich w postać gotową do pomiarów. Opracowanie wyników pomiarów.

Metody dydaktyczne:

podające, poszukujące i laboratoryjne (wykład i ćwiczenia laboratoryjne)

Strona przedmiotu
OM1032
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomość podstawowych pojęć z zakresu biologii i chemii

Forma i warunki zaliczenia:Wykład - egzamin pisemny; laboratorium - wykonanie ćwiczeń i opracowanie sprawozdań (60%), zaliczenie kolokwiów pisemnych (40%)

Założenia i cele przedmiotu:Zapoznanie studentów z toksycznością związków chemicznych występujących w środowisku naturalnym. Przedstawienie możliwości wykorzystania i wykonywania biotestów do oceny toksyczności różnych elementów środowiska

Metody dydaktyczne:wykłady, laboratorium

Strona przedmiotu
OM1305A brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
OM1305N brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
OM1305R brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
OM1304 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:gleboznawstwo, geomorfologia

Forma i warunki zaliczenia:ocena projektów, egzamin

Założenia i cele przedmiotu:Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami kształtowania środowiska. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami oceny i waloryzacji środowiska oraz z metodami oceny i waloryzacji na potrzeby kształtowania terenów rolniczych, rekreacyjnych i leśnych.

Metody dydaktyczne:ćwiczenia audytoryjne, wykład

Strona przedmiotu
OM1304A brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicja waloryzacji i oceny środowiska. Pola podstawowe. Waloryzacja w opracowaniu ekofizjograficznym. Ocena elementów biotycznych i abiotycznych środowiska. Metody oceny i waloryzacji środowiska dla potrzeb różnych działów gospodarki.

Strona przedmiotu
OM1306 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu Ochrona przed hałasem i wibracjami dotyczą wybranych zagadnień z fizyki budowli (akustyka), akustyki pomieszczeń oraz z zakresu wybranych zagadnień z drgań i wibracji.

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

- wiadomości wstępne o dźwięku, stosowana terminologia,

- materiały i ustroje dźwiękochłonne,

- modelowanie akustyczne pomieszczeń,

- określenie i obniżenie poziomu natężenia dźwięku w analizowanym pomieszczeniu,

- warunki techniczne jakimi powinien podlegać budynek w zakresie ochrony akustycznej,

- wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynku,izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych,

- zjawisko koincydencji,

- zapobieganie hałasom w instalacjach sanitarnych,

- wpływ drgań na ludzi i konstrukcje budowlane.

Strona przedmiotu
OM1307 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia specjalistyczna - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
OM1033 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej, prawo w ochronie środowiska,

Forma i warunki zaliczenia:sprawdzian z materiału wykładowego, ocena z projektu stanowi ocene ćwiczeń projektowych.

Założenia i cele przedmiotu:Materiał wykładowy daje wiedzę ogólną o planowaniu przestrzennym na róznych poziomach sporzadzania planu, dokumentacji planistycznej i procedurach administracyjnych. Ćwiczenia dotyczące wykonania całościowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozumianego jako sporządzenie rysunku MPZP lub rysunku SUiKZP oraz wykonanie pełnego tekstu MPZP pisanego językiem prawniczym (MPZP jest aktem prawa miejscowego), daje umiejetność sporzadzenia dokumentacji planistycznej.

Metody dydaktyczne:prezentacja informacji na wykładach, natomiast na ćwiczeniach projektowych podawane sa informacje niezbędne do projektowania.

Strona przedmiotu
OM1301
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wiadomości z zakresu ekonomiki i zarządzania środowiskiem oraz prawo w środowisku. Zrównoważony rozwój i zagrożenia cywilizacyjne

Forma i warunki zaliczenia:

Pisemne zaliczenie wykładów w formie 10-12 pytań problemowych, po 3 pkt. każde

60 % własnych odpowiedzi – ocena dostateczna

70 % - 3,5

80 % - 4,0

90 % - 4,5

100 % - 5,0

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z powstawaniem polityki ekologicznej w Polsce po zmianach systemowych oraz jej realizacji po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Metody dydaktyczne: Wykład – w wersji elektronicznej,

Ćwiczenia- realizacja polityki ekologicznej w gminach

Strona przedmiotu
OM1045 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia: wykład: kolokwium zaliczeniowe; ćwiczenia projektowe: test cząstkowy, wykonanie ćwiczeń projektowych(prezentacji)

Założenia i cele przedmiotu: Wpojenie wiedzy na temat procesów urbanizacji i rewitalizacji. Przekazanie wiedzy na temat uwarunkowań problemów rozwoju miast w Polsce, przyczyn powstania obszarów zdegradowanych. Nauczenie rozumienia związków między cechami środowiska miejskiego a jego walorami użytkowymi i sposobami zagospodarowania. Zapoznanie z metodami i sposobami rewitalizacji.

Metody dydaktyczne:wykład, pracownia specjalistyczna, prezentacje

Strona przedmiotu
OM1300
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: wykład i ćwiczenia audytoryjne

Wymagania wstępne: podstawy matematyki

Forma i warunki zaliczenia: Wykład - kolokwium zaliczeniowe, ćwiczenia - dwa sprawdziany;

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z podstawami statystyki matematycznej oraz jej wybranymi metodami w zastosowaniu do badań w inżynierii środowiska.

Metody dydaktyczne:zajęcia oparte na działalności praktycznej, poprzez realizację ćwiczeń i zadań przygotowanych przez prowadzącego.

Strona przedmiotu
OM1043
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Chemia, Gleboznawstwo, Biologia

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenia cząstkowe

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z oddziaływaniem substancji chemicznych pochodzenia naturalnego i antropogenicznego na ekosystemy naturalne, zdrowie człowieka i wydajność produkcji rolnej.

Metody dydaktyczne: wykład,laboratorium

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)