Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr spec. PTO (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr spec. PTO
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2013L - Semestr letni 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2011Z 2012Z 2012L 2013Z 2013L 2014Z
GPS219 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: -

Forma i warunki zaliczenia: sprawdzian końcowy, zaliczenie dokumentacji z zajęć

Założenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z metodami rozwiązywania problemów decyzyjnych z zakresu gospodarowania przestrzenią oraz ze źródłami danych przestrzennych

Metody dydaktyczne: wykład, analiza problemu decyzyjnego, praca z komputerem

Strona przedmiotu
GPS2212A brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GPS217 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jest podstawowym źródłem informacji opisowej zarówno o przedmiocie ewidencji (zawiera parametry opisu gruntu, budynku czy lokalu), a także podmiocie ewidencji (dane właściciela, władającego, posiadacza itd). Częścią składową katastru jest także przedstawienie graficzne w postaci mapy ewidencyjnej, zawierającej wszystkie elementy sytuacji powierzchniowej oraz opis niezbędny do identyfikacji tych elementów. Do ewidencji gruntów i budynków zalicza się także całokształt dokumentacji katastralnej, dokumentującej źródła wpisów i zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, zarówno od strony prawnej jak i technicznej.

Strona przedmiotu
GPS214 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GPS213 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z modelami opisującymi zjawiska demograficzne, gospodarcze i przestrzenne. Nabycie umiejętności technik modelowania i prognozowania oraz wykorzystania modeli do analiz rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego.

Strona przedmiotu
GPS220 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres wykonywania i zależności występujące pomiędzy dokumentacjami w planowaniu przestrzennym. Związek występujący pomiędzy planami zagospodarowania przestrzennego różnych szczebli i inne uwarunkowania planu. Procedyry dotyczące opiniowania i zatwierdzania wykonywanych dokumentacji planistycznych. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego obszaru gminy. Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wybranego fragmentu gminy. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego fragmentu gminy. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanej inwestycji. Wykonanie strategicznej oceny skutków środowiskowych "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy" oraz " planu zagospodarowania przestrzennego gminy", dla wybranych fragmentów gminy. Wykonanie oceny skutków ekonomicznych realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Strona przedmiotu
GPS505 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GPS212 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarządzanie firmą. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Struktury organizacyjne. Planowanie strategiczne i taktyczne.

Biznesplan. Style i techniki kierowania. Zatrudnianie personelu.

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Relacje międzyludzkie.

Strona przedmiotu
GPS221 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 5 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GPS218 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)