Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - OSR stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - OSR stacjonarne I-ego stopnia 3 rok 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008Z 2009Z 2010Z 2011Z 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2014Z 2014L 2015Z 2015L 2016Z
O15044 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot porusza zagadnienia związane najnowszymi technologiami informatycznymi w zakresie tworzenia i analizy przestrzennych baz danych o środowisku przestrzennym. Rozpoznanie metod pozyskiwania i wprowadzania danych przestrzennych. Wskazanie zastosowań GIS w praktyce z położeniem ciężaru na ochronę środowiska

Strona przedmiotu
O15044A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O15024 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne: geologia i geomorfologia, meteorologia i klimatologia

Założenia i cele przedmiotu: Student powinien nabyć umiejętność opisu i interpretacji zjawisk i procesów hydrologicznych i hydrogeologicznych w powiązaniu ze stanem środowiska przyrodniczego; wyznaczania podstawowych charakterystyk hydrologicznych; identyfikacji zagrożeń dla zasobów wodnych; oceny systemów ochrony zasobów wodnych; posługiwania się podstawowymi technikami pomiarowymi.

Metody dydaktyczne: wykład, projekt

Strona przedmiotu
O15010A brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O15010A11 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
O15010A1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomośc jezyka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:rozwój wszystkich sprawności jezykowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
O15010A2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomośc jezyka na poziomie B2

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:rozwój wszystkich sprawności jezykowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
O15010A22 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O15010N brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O15010N11 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomośc jezyka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:rozwój wszystkich sprawności jezykowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
O15010N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomośc jezyka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu:rozwój wszystkich sprawności jezykowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
O15010N22 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O15010R brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O15010R11 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach. Egzamin.

Założenia i cele przedmiotu:Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
O15010R1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach. Egzamin.

Założenia i cele przedmiotu:Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
O15010R22 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O15038 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:gleboznawstwo, geologia i geomorfologia

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie, projekt, kolokwium

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z metodami oceny stopnia przekształcenia pokrywy glebowej wynikającego z czynników naturalnych i działalności człowieka oraz doboru odpowiednich zabiegów rekultywacyjnych.

Metody dydaktyczne:wykład, projekt

Strona przedmiotu
O15021 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: fizyka, chemia, podstawy meteorologii, elementy inżynierii procesowej, maszynoznawstwo sanitarne

Forma i warunki zaliczenia: wykonanie projektu ochrony jakości powietrza zagrożonego eksploatacją obiektu wytwórczego, zdanie egzaminu.

Założenia i cele przedmiotu: opanowanie umiejętności i kompetencji rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze; zasad działania, projektowania i stosowania urządzeń oraz technologii chroniących jakość powietrza atmosferycznego.

Metody dydaktyczne: wykłady, projekt.

Strona przedmiotu
O15022 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Technologia oczyszczania ścieków komunalnych i przeróbki osadów ściekowych, procesy i urządzenia technologiczne stosowane w oczyszczalniach.

Strona przedmiotu
O15023 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: projekt

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia: Wykład - egzamin pisemny, egzamin ustny; projekt - wykonanie projektu, obrona projektu

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z wiadomościami o typach, budowie, zasadach działania , systemów odprowadzania ścieków. Nauczenie metod obliczeń hydraulicznych kanałów. Nauczenie podstaw projektowania sieci do odprowadzania ścieków komunalnych oraz wód opadowych w systemie rozdzielczym. Nauczenie podstaw wykonywania projektów sieci półrozdzielczej i ogólnospławnej.

Metody dydaktyczne: wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej dla wybranej jednostki osadniczej przy zadanej liczbie ludności

Strona przedmiotu
O15205 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
O15039 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)