Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia, 3 rok 6 semestr, spec. Budownictwo Drogowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia, 3 rok 6 semestr, spec. Budownictwo Drogowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021L - Semestr letni 2021/2022
2022L - Semestr letni 2022/23
2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021L 2022L 2023L
B1S61251
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zagadnieniami projektowania nawierzchni drogowych i ich wzmocnień.

Treści programowe:

Wykład

Charakterystyka warstw konstrukcji nawierzchni drogowej - wymagania. Katalogi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz sztywnych: założenia projektowo – materiałowe, obciążenie ruchem, warunki gruntowo-wodne, grupa nośności podłoża gruntowego, odwodnienie podłoża gruntowego, warunek mrozoodporność konstrukcji drogi, wybór typu konstrukcji nawierzchni drogowej. Technologia wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Nawierzchnie z betonu cementowego –projektowanie i technologia wykonania. Technologie wzmacniania nawierzchni drogowych - metoda ugięć.

Projekt

Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych według Katalogów typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz sztywnych. Projektowanie wzmocnień konstrukcji nawierzchni drogowych metodą ugięć.

Strona przedmiotu
B1S61250
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
B1S61252
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CELE PRZEDMIOTU: Zapoznanie studentów z zasadami projektowania dróg ogólnodostępnych z uwzględnieniem warunków technicznych, ruchowych i środowiskowych. Nauczenie projektowania tras drogowych w planie sytuacyjnym i w profilu podłużnym z wykorzystaniem technologii BIM oraz wykształcenie umiejętności ustalania elementów drogi w przekroju poprzecznym i ich parametrów technicznych. Przygotowanie do projektowania geometrii podstawowych typów skrzyżowań z wykorzystaniem narzędzi BIM.

Strona przedmiotu
B1S61253
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)