Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty- BUD-KB niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty- BUD-KB niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2007Z - Semestr zimowy 2007/08
2007L - Semestr letni 2007/08
2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2008L - Semestr letni 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2009L - Semestr letni 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
2018L - Semestr letni 2018/19
2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2007Z 2007L 2008Z 2008L 2009Z 2009L 2010Z 2010L 2011Z 2011L 2012Z 2012L 2013Z 2014Z 2014L 2015Z 2016Z 2017Z 2018L 2019Z
X02209bk brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy niezbędnej do projektowania i wykonawstwa budowli podziemnych: tuneli i podziemnych obiektów kubaturowych oraz tuneli drążonych tarczami zmechanizowanymi. Poznanie technologii i podstaw projektowania budowli podziemnych w budownictwie komunikacyjnym i ogólnym. Umiejętność zaprojektowania przejścia podziemnego realizowanego w wykopie otwartym.

Strona przedmiotu
L22243 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Poszerzenie wiedzy o metodach stosowanych w diagnostyce budynków w zakresie izolacyjności termicznej przegród i zużycia ciepła na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Zapoznanie studentów z możliwościami termomodernizacji (bryła budynku i instalacje c.o., c.w.u. i wentylacyjna).

Zapoznanie studentów z możliwościami nowoczesnej diagnostyki termicznej budynków (termowizja); ocena jakości cieplnej poszczególnych przegród zewnętrznych budynku (HFM) i szczelności jego obudowy (blower door). Rozszerzenie wiedzy o możliwosci wykorzystania alternatywnych źródeł energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody."

Strona przedmiotu
L22244 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu: Uzyskanie umiejętności dotyczących sposobów oceny efektywności ekonomicznej inwestycji modernizacyjnych, w tym termomodernizacyjnych.

Strona przedmiotu
X22170 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Podstawy projektowania i utrzymania nawierzchni drogowych

Forma i warunki zaliczenia:Wykład - egzamin pisemny, projekt - korekty, obrona projektu, kolokwium

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z przepisami prawnymi i wymaganiami technicznymi utrzymania dróg. Omówienie zasad prowadzenia ewidencji dróg. Przedstawienie metod wykorzystywanych w diagnostyce nawierzchni drogowych i obiektach inżynierskich w ciągu dróg. Omówienie systemów utrzymania nawierzchni drogowych oraz systemów wspomagających zarządzanie siecią dróg. Wykształcenie umiejętności właściwego wyboru działań w zakresie utrzymania i modernizacji dróg.

Metody dydaktyczne:

wykłady wsparte prezentacjami multimedialnymi; w ramach ćwiczeń student pracuje nad rozwiązywanymi zagadnieniami z zakresu diagnostyki nawierzchni drogowej; sprawdzanie wiedzy poprzez kolokwium, korekty i obronę projektu.

Strona przedmiotu
XHES003 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obieralny

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne wykładu

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z prawidłowościami zachodzącymi w procesie kształtowania się i rozwoju miast. Wskazanie ekonomicznych, społecznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania miast.

Metody dydaktyczne:

wykład

Strona przedmiotu
X21164 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu inżynierii komunikacyjnej i budownictwa drogowego

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: zaliczenie pisemne;

ćwiczenia projektowe: poprawne wykonanie ćwiczeń projektowych (60%), pozytywny wynik kolokwiów (40%)

Założenia i cele przedmiotu: przekazanie studentom wiedzy z zakresu badań i analiz ruchu drogowego, przepustowości elementów układu komunikacyjnego, organizacji i sterowania ruchem, komunikacji zbiorowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Metody dydaktyczne: wykład; ćwiczenia projektowe: praca studentów nad wydanymi tematami ćwiczeń, konsultacje z prowadzącym

Strona przedmiotu
X32263 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L22313 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L22248 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W przedmiocie występują zajęcia wykładowe; projektowe i ćwiczeniowe.

W zakres zajęć wykładowych wchodzą następujące zagadnienia:

Zapoznanie z organizacją procesów budowlanych w przedsiębiorstwach budowlanych w zarządzaniu procesowym i zarządzaniu projektem. Nauczenie metod optymalizacji zasobów w zarządzaniu projektem. Wykształcenie umiejętności wyboru optymalnych sposobów realizacji procesów budowlanych w przedsiębiorstwach budowlanych.

Na zajęciach projektowych studenci podzieleni na zespoły projektowe wykonują przydzielone im zadania.

Na zajęciach ćwiczeniowych przedstawiciele poszczególnych zespołów projektowych prezentują wyniki prac y zespołowej.

Strona przedmiotu
L02205 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2014/15
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X02205 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Praktyka - 0 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Praktyka - 0 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X21158 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość podstaw projektowania dróg

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin pisemny i ustny;

ćwiczenia projektowe: poprawne wykonanie ćwiczenia projektowego (70%) i pozytywny wynik kolokwium (30%)

Założenia i cele przedmiotu: przekazanie studentom wiedzy z zakresu projektowania dróg i ulic, ze szczególnym zwróceniem uwagi na krzywe przejściowe, warunki widoczności, koordynację dróg w planie sytuacyjnym i w profilu podłużnym,przekroje normalne, infrastrukturę techniczną w pasie drogowym, problemy ochrony środowiska

Metody dydaktyczne:

wykład;

ćwiczenia projektowe: praca studentów nad wydanym tematem ćwiczenia projektowego, konsultacje z prowadzącym, systematyczna ocena kolejnych etapów projektu przez nauczyciela

Strona przedmiotu
X32266 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Modele teoretyczne konstrukcji nawierzchni drogowych. Mechanistyczne metody projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych podatnych, półsztywnych i sztywnych. Mechanistyczne metody wymiarowania wzmocnień konstrukcji nawierzchni drogowych. Szczegółowe aspekty budowy konstrukcji nawierzchni drogowych z mieszanek mineralno-bitumicznych i betonu cementowego.

Strona przedmiotu
X22163 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

znajomość zagadnień z zakresu projektowania dróg i ulic oraz z zakresu inżynierii ruchu drogowego

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin pisemny i ustny

ćwiczenia projektowe: poprawne wykonanie ćwiczenia projektowego (70%) i pozytywny wynik kolokwium (30%)

Założenia i cele przedmiotu:

przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z zakresu projektowania skrzyżowań i węzłów drogowych;

Metody dydaktyczne:

wykłady;

ćwiczenia projektowe: praca studentów nad wydanym tematem ćwiczenia projektowego; konsultacje z prowadzącym ćwiczenia oraz systematyczna ocena przez nauczyciela akademickiego kolejnych etapów projektu.

Strona przedmiotu
X32267 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
X32264 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z przepisami prawnymi i wymaganiami technicznymi utrzymania dróg. Omówienie zasad prowadzenia ewidencji dróg. Przedstawienie metod wykorzystywanych w diagnostyce nawierzchni drogowych i obiektach inżynierskich w ciągu dróg. Omówienie systemów utrzymania nawierzchni drogowych oraz systemów wspomagających zarządzanie siecią dróg. Wykształcenie umiejętności właściwego wyboru działań w zakresie utrzymania i modernizacji dróg.

Strona przedmiotu
X32261 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Klasyfikacja, wymagania, cechy techniczne, zaawansowane technologie produkcji oraz specjalistyczne metody badań materiałów drogowych: kruszyw mineralnych, kruszyw z destruktu, asfaltów, lepiszczy modyfikowanych, emulsji asfaltowych, asfaltów spienionych. Mieszanki mineralno-asfaltowe i mineralno-cementowe stosowane do wyższych kategorii ruchu - rodzaje, technologie wytwarzania, właściwości techniczne, badania laboratoryjne.

Strona przedmiotu
X01118 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Teoria sprężystości i plastyczności

Wymagania wstępne: Mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, mechaniaRodzaj przedmiotu:Teoria sprężystości i plastyczności

Wymagania wstępne: Mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, mechania budowli.

Forma i warunki zaliczenia: pisemne zaliczenie

Założenia i cele przedmiotu:

budowli.

Forma i warunki zaliczenia: pisemny egzamin

Założenia i cele przedmiotu:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia audytoryjne i wykład

Strona przedmiotu
X02210bk brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
L22242 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z zaawansowanymi technologiami produkcji materiałów budowlanych i elementów prefabrykowanych. Nauczenie metod obliczania zapotrzebowania na materiały i surowce oraz sporządzania i weryfikacji schematów technologicznych procesu produkcyjnego. Wykształcenie umiejętności krytycznego wyboru rozwiązań technicznych i technologicznych.

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)