Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - GOP niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 4 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - GOP niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 4 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008L - Semestr letni 2008/09
2009L - Semestr letni 2009/10
2010L - Semestr letni 2010/11
2011L - Semestr letni 2011/12
2012L - Semestr letni 2012/13
2013L - Semestr letni 2013/14
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016L - Semestr letni 2016/17
2017L - Semestr letni 2017/18
2018Z - Semestr zimowy 2018/2019
2018L - Semestr letni 2018/19
2019L - Semestr letni 2019/2020
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008L 2009L 2010L 2011L 2012L 2013L 2014L 2015Z 2015L 2016L 2017L 2018Z 2018L 2019L
GB4030 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Uzupełniający zakres wiadomości z rysunku technicznego.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: Pisemny i ustny egzamin.

Ćwiczenia audytoryjne:

- Kolokwium zaliczeniowe,

- Opracowanie referatu dot. wybranego systemu budownictwa

ogólnego,

- Opracowanie i terminowe oddanie ćwiczenia.

Ocena końcowa: średnia z uzyskanych ocen.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu: materiałów budowlanych, konstrukcji ustrojów budowlanych, technicznych wymagań wznoszenia budynków i budowli, uwarunkowań terenowych, przestrzennych,funkcjonalnych i estetycznych przy projektowaniu i konstruowaniu współczesnych obiektów budowlanych.

Metody dydaktyczne:

- Wykład z wykorzystaniem rzutnika,

- ćwiczenia audytoryjne z wykorzystaniem rzutnika, modeli

ustrojów budowlanych oraz prezentacji multimedialnych referatów studentów

Strona przedmiotu
GN4130 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą typów obiektów budowlanych, form zabudowy, wymagań terenowych oraz konstrukcją podstawowych elementów i ustrojów budowlanych. Zaznajomienie z zasadami sporządzania dokumentacji graficznej projektowanych budynków. Wykształcenie umiejętności wyboru materiałów i systemów realizacji obiektów budowlanych.

Strona przedmiotu
GS4132 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą typów obiektów budowlanych, form zabudowy, wymagań terenowych oraz konstrukcją podstawowych elementów i ustrojów budowlanych. Zaznajomienie z zasadami sporządzania dokumentacji graficznej projektowanych budynków. Wykształcenie umiejętności wyboru materiałów, rozwiązań i systemów realizacji obiektów budowlanych.

Strona przedmiotu
GN4030 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Uzupełniający zakres wiadomości z rysunku technicznego.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: Pisemny i ustny egzamin.

Ćwiczenia audytoryjne:

- Kollokwium zaliczeniowe,

- Opracowanie i terminowe oddanie ćwiczenia.

Ocena końcowa: średnia z uzyskanych ocen.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu: materiałów budowlanych, konstrukcji ustrojów budowlanych, technicznych wymagań wznoszenia budynków i budowli, uwarunkowań terenowych, przestrzennych,funkcjonalnych i estetycznych przy projektowaniu i konstruowaniu współczesnych obiektów budowlanych.

Metody dydaktyczne:

- Wykład z wykorzystaniem rzutnika,

- ćwiczenia audytoryjne z wykorzystaniem rzutnika, modeli

ustojów budowlanych

Strona przedmiotu
GB4039 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN4046 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN4129 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GS4131 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GB4101 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: do wyboru ( I stopień)

Wymagania wstępne:podstawowe wiadomości z fizyki i matematyki

Forma i warunki zaliczenia:wykład- test końcowy, pracownia specjalistyczna - kolokwium zaliczeniowe, wykonanie zadań rachunkowych; zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: Umiejętności i kompetencje w zakresie rozumienia podstawowych procesów geologicznych, oceny rodzaju i stanu gruntów oraz ich cech fizycznych i mechanicznych, ustalania naprężeń w gruncie i warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem pomocy mutimedialnych, pracownia specjalistyczna- ćwiczenia laboratoryjne pokazowe, wykonanie indywidualnych zadań rachunkowych.

Strona przedmiotu
GB4003A1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN4126A brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN4004A1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
GN4004A2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
GB4003N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN4126N brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN4004N1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
GN4004N2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
GB4003R1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A2

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie z oceną, zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych- rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania

Metody dydaktyczne:Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa

Strona przedmiotu
GN4126R brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GS4128R brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/2019
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN4004R1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A 2

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną, zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania

Metody dydaktyczne: Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
GN4136 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia specjalistyczna - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GB4028 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Test końcowy

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z infrastrukturą transportu lądowego oraz przygotowanie do projektowania prostych obiektów komunikacyjnych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne

Strona przedmiotu
GN4128 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GS4130 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN4036 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia:

wykład:test końcowy;

ćwiczenia projektowe: poprawne opracowanie ćwiczeń projektowych (60%) i pozytywny wynik kolokwium (40%)

Założenia i cele przedmiotu: przekazanie podstawowej wiedzy i przygotowanie studentów do rozwiązywania problemów z zakresu planowania elementów infrastruktury komunikacyjnej

Metody dydaktyczne:

wykład;

ćwiczenie projektowe: praca studentów nad tematem ćwiczenia projektowego i konsultacje z prowadzącym

Strona przedmiotu
GN4037 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Wymagania wstępne:

podstawy gospodarki przestrzennej

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny,

obrona ćwiczeń projektowych

Założenia i cele przedmiotu:

Przekazanie wiadomości na temat funkcjonowania, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji infrastruktury technicznej.

Metody dydaktyczne:

wykład, projekt

Strona przedmiotu
GN4127 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GS4129 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
GN4039 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)