Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty OSR niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 4 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty OSR niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 4 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2007L - Semestr letni 2007/08
2008L - Semestr letni 2008/09
2009L - Semestr letni 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2007L 2008L 2009L 2010Z 2010L
G04708 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
G04704 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
G04553A1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
G04553A2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
G04553N1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
G04553N2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
G04553 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomośc języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta.

Strona przedmiotu
G04553R1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A 2

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne: Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
G04604 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Laboratorium - 24 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy.

Wymagania wstępne:

Wiadomości z zakresu Biologii, Chemii.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykłady - Egzamin pisemny.

Laboratoria - kolokwia, sprawozdania.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z wiadomościami z zakresu mikrobiologii jako dziedziny nauki oraz jej głównych działów obejmujących zagadnienia dotyczące systematyki mikroorganizmów, ich budowy, fizjologii i biochemii, chorobotwórczości i ich roli w utrzymywaniu równowagi biologicznej środowiska. Nauczenie podstawowych zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym, szczególnie pod kątem postępowania w warunkach sterylnych, pracy z mikroskopem optycznym oraz hodowlami mikroorganizmów. Przygotowanie podłóż mikrobiologicznych oraz wykonanie posiewów drobnoustrojów na różne podłoża mikrobiologiczne. Zapoznanie studentów z urządzeniami stosowanymi w sterylizacji. Dezynfekcja.

Metody dydaktyczne:

Wykłady multimedialne.

Eksperymenty laboratoryjne.

Strona przedmiotu
G04613 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 16 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
G04705 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 8 godzin
 • Wykład (egzamin) - 16 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:

Założenia i cele przedmiotu:

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
G04706 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 8 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 8 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z mechaniki płynów (inżynieria procesowa)

Forma i warunki zaliczenia:

test pisemny (wykłady),

wykonanie projektu systemu zaopatrzenia w wodę (projekt)

Założenia i cele przedmiotu: opanowanie przez studenta umiejętności analizy pracy systemu zaopatrzenia w wodę pod kątem możliwości spełnienia podstawowych kryteriów funkcjonalnych

Metody dydaktyczne: wykłady, projekt

Strona przedmiotu
G04301 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:Podstawowa wiedza z chemii sanitarnej, hydrologii i gleboznawstwa na temat właściwości fizycznych i chemicznych gleb.

Forma i warunki zaliczenia: test końcowy

Założenia i cele przedmiotu: Identyfikacja przyczyn degradacji gleby i zasobów wodnych; racjonalne planowanie przedsięwzięć odnowy środowiska oraz prognozowanie skutków podejmowanych działań, porównywanie i wybór metod oczyszczania np. gleb w aspekcie ekologicznym i ekonomicznym, korzystanie z modeli ekologicznych z zakresu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w środowisku.

Metody dydaktyczne: wykłady, projekt

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)