Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty- BUD-ID niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku)

Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty- BUD-ID niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2007L - Semestr letni 2007/08
2008L - Semestr letni 2008/09
2009L - Semestr letni 2009/10
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2011L - Semestr letni 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2012L - Semestr letni 2012/13
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2007L 2008L 2009L 2010L 2011Z 2011L 2012Z 2012L
X22204
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych wiadomości z zakresu projektowania dróg i inżynierii ruchu drogowego

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin pisemny i ustny

ćwiczenia projektowe: poprawne wykonanie ćwiczenia projektowego (70%) i pozytywny wynik kolokwium (30%)

Założenia i cele przedmiotu:

przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z zakresu planowania przebiegu i projektowania autostrad i dróg ekspresowych

Metody dydaktyczne:

wykład;

ćwiczenia projektowe: projekt odcinka dsr i opracowanie koncepcji węzła

Strona przedmiotu
X22170 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Podstawy projektowania i utrzymania nawierzchni drogowych

Forma i warunki zaliczenia:Wykład - egzamin pisemny, projekt - korekty, obrona projektu, kolokwium

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z przepisami prawnymi i wymaganiami technicznymi utrzymania dróg. Omówienie zasad prowadzenia ewidencji dróg. Przedstawienie metod wykorzystywanych w diagnostyce nawierzchni drogowych i obiektach inżynierskich w ciągu dróg. Omówienie systemów utrzymania nawierzchni drogowych oraz systemów wspomagających zarządzanie siecią dróg. Wykształcenie umiejętności właściwego wyboru działań w zakresie utrzymania i modernizacji dróg.

Metody dydaktyczne:

wykłady wsparte prezentacjami multimedialnymi; w ramach ćwiczeń student pracuje nad rozwiązywanymi zagadnieniami z zakresu diagnostyki nawierzchni drogowej; sprawdzanie wiedzy poprzez kolokwium, korekty i obronę projektu.

Strona przedmiotu
X22162 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne: Budownictwo drogowe. Technologia nawierzchni drogowych.

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zakresu obliczeń trwałości nawierzchni drogowej oraz z zagadnieniami projektowania nawierzchni drogowych i ich wzmocnień.

Metody dydaktyczne: Wykłady, Ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
X22114 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: podstawy informatyki

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z nowoczesnymi metodami projektowania dróg, numerycznymi modelami terenu i metodami optymalizacji geometrycznej.

Metody dydaktyczne: wykład, pracownia specjalistyczna

Strona przedmiotu
X22163
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

znajomość zagadnień z zakresu projektowania dróg i ulic oraz z zakresu inżynierii ruchu drogowego

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin pisemny i ustny

ćwiczenia projektowe: poprawne wykonanie ćwiczenia projektowego (70%) i pozytywny wynik kolokwium (30%)

Założenia i cele przedmiotu:

przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z zakresu projektowania skrzyżowań i węzłów drogowych;

Metody dydaktyczne:

wykłady;

ćwiczenia projektowe: praca studentów nad wydanym tematem ćwiczenia projektowego; konsultacje z prowadzącym ćwiczenia oraz systematyczna ocena przez nauczyciela akademickiego kolejnych etapów projektu.

Strona przedmiotu
X32261 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład (egzamin) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Klasyfikacja, wymagania, cechy techniczne, zaawansowane technologie produkcji oraz specjalistyczne metody badań materiałów drogowych: kruszyw mineralnych, kruszyw z destruktu, asfaltów, lepiszczy modyfikowanych, emulsji asfaltowych, asfaltów spienionych. Mieszanki mineralno-asfaltowe i mineralno-cementowe stosowane do wyższych kategorii ruchu - rodzaje, technologie wytwarzania, właściwości techniczne, badania laboratoryjne.

Strona przedmiotu
X22157 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne: Budownictwo drogowe. Technologia materiałów drogowych.

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z technologią wykonywania nawierzchni drogowych.

Metody dydaktyczne: Wykłady, Ćwiczenia laboratoryjne

Strona przedmiotu
X02314 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 20 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Złożone konstrukcje metalowe

Wymagania wstępne:Mechanika budowli 1, Wytrzymałość materiałów 2, Konstrukcje metalowe 2

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie pisemne

Założenia i cele przedmiotu: Rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu projektowania i wykonawstwa konstrukcji stalowych z kształtowników zamkniętych

Metody dydaktyczne:Wykład, Ćwiczenia projektowe

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)