Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AIU niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Architektury)

Jednostka: Wydział Architektury Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AIU niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008Z 2009Z 2010Z 2011Z 2012Z 2013Z 2014Z 2015Z 2016Z
AUN3018 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo 2

Forma i warunki zaliczenia: egzamin w formie pisemnego testu (wykłady), zaliczenie na podstawie pisemnych sprawdzianów (ćwiczenia).

Założenia i cele przedmiotu: Nauczanie rozpoznawania konstrukcji oraz konstruowania elementów i ustrojów obiektów budownictwa. Nauczanie rozpoznawania oraz doboru materiałów budowlanych. Nauczanie kształtowania detalu architektonicznego. Zapoznanie z podstawowymi zasadami przeciwpożarowej ochrony budynków.

Metody dydaktyczne: wykłady wsparte prezentacjami multimedialnymi oraz prezentacja modeli wybranych elementów budowlanych; w ramach ćwiczeń prezentacja projektów techniczno architektonicznych oraz praca wspólna - prowadzący, student – nad rozwiązywanymi zagadnieniami; sprawdzanie wiedzy poprzez pisemne sprawdziany.

Strona przedmiotu
AUN3025 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

odzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - egzamin pisemny

ćwiczenia: aktywna obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenie sprawdzianów. Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen ze sprawdzianów z uwzględnieniem punktacji za aktywność na zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie procesów kształtujących formę przestrzenną i swoiste cechy średniowiecznej i nowożytnej architektury polskiej.

Metody dydaktyczne:

- wykład kursowy z wykorzystaniem środków audiowizualnych - - ćwiczenia - analiza zagadnień szczegółowych (struktury przestrzenne, techniki budowlane, detal architektoniczny) na wybranych przykładach.

Strona przedmiotu
AUIN3018 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUIN3025 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Egzamin - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN3026 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy.

Wymagania wstępne:

Historia architektury powszechnej 2

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie architektury i jej genezy w okresie od połowy XVIII wieku do czasów współczesnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład kursowy

Strona przedmiotu
AUN3125 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2013/14
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: ocena z testów (Test 1 20%, Test 2 50%), ocena za wypracowanie 15%, ocena za prezentację ustną 15%.

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo specjalistyczne i rozwijanie autonomii studenta

Strona przedmiotu
AUN3126 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość języka na poziomie B2

Forma i warunki zaliczenia: ocena z testów (Test 1 20%, Test 2 50%), ocena za wypracowanie 15%, ocena za prezentację ustną 15%. Przedmiot kończy się egzaminem.

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo specjalistyczne i rozwijanie autonomii studenta

Strona przedmiotu
AUN3130 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUIN3126 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN3128 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomość języka na poziomie A2/B1

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta

Strona przedmiotu
AUN3122 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN3129 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Język rosyjski,poziom B1

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A2

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną, zaliczenie sprawdzianów pisemnych,prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach

Założenia i cele przedmiotu: doskonalenie wszystkich sprawności językowych- rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania

Metody dydaktyczne:komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa

Strona przedmiotu
AUN3127 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Rodzaj przedmiotu:Język rosyjski,poziom B1

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum B1

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne:

Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
AUN3017 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczenie metod analizy i projektowania efektywnych elementów konstrukcyjnych i konstrukcji drewnianych, murowych i kompozytowych o różnych sposobach pracy, funkcjach, formach i skalach.

Strona przedmiotu
AUIN3017 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN3069 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Przedmioty A i U niestacjonarne I stopnia 2 rok 3 semestr

Wymagania wstępne:

Student zaczyna pracę nad ćwiczeniem od rysunków koncepcyjnych. Wspólnie z prowadzącym dokonuje wyboru wersji do realizacji

Forma i warunki zaliczenia:

Aby zaliczyć semestr student zobowiązany jest przedstawić ukończoną pracę w gipsie, zrealizowaną wg.ustalonych sposobów technicznych.

Założenia i cele przedmiotu:

Przedmiot rzeźba z założenia stwarza warunki analizy zależności wśród form i przestrzeni.

Celem przedmiotu jest nabycie kreatywnych umiejętności przez studenta, przyszłego architekta.

Metody dydaktyczne:

Realizowane ćwiczenie rozwija się w pożądanym kierunku przez korekty, prowadzone dyskusje i w ten sposób wspólne dochodzenie do końcowego efektu.

Strona przedmiotu
AUN3002 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:teoria architektury-1,2, ergonomia

Forma i warunki zaliczenia:Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie oceny projektu kursowego (60%), 4 klauzur projektowych (20%), planszy "duch miejsca"(5%) i oceny przejściowej (10%).

1. projekt kursowy – opracowanie graficzne ( rzuty, elewacje, przekroje w skali 1:50, zagospodarowanie terenu 1:500), makieta, część opisowa ;

2. projekty klauzurowe – opracowanie graficzno-rysunkowe zadanych tematów;

Założenia i cele przedmiotu: Nauczanie sztuki architektonicznej, zasad ergonomii, praktycznego zastosowania sztuki budowlanej, metodyki projektowania architektonicznego ze zwróceniem uwagi na rolę kontekstu naturalnego i kulturowego.

Metody dydaktyczne: analiza terenu (szkice lokalizacji, fotografie, wywiad środowiskowy), analizy przedprojektowe, praktyczne rozwiązywanie problemów projektowych, rozwijanie indywidualnych predyspozycji twórczych,

Strona przedmiotu
AUIN3002 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2013/14
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN3035 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 60 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN3071 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

- obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia:

- ocena projektu kursowego wykonanego w trakcie semestru

Założenia i cele przedmiotu:

- poznanie zasad wykonywania rysunków projektowych przy użyciu oprogramowania CAD

- praktyczne opanowanie podstaw technicznych i metodologicznych pracy z programami CAD na przykładzie AutoCAD-a

Metody dydaktyczne:

- krótkie wykłady - omówienie kluczowych zagadnień CAD

- korekty projektów studenckich

- ćwiczenia w pracowni komputerowej

- test zaliczeniowy z obsługi oprogramowania

Strona przedmiotu
AUN3013 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:

teoria architektury-1, teoria architektury-2

Forma i warunki zaliczenia:

kolokwium w formie testu na ocenę

Założenia i cele przedmiotu:

Tematyka wykładów związana jest z równolegle realizowanymi przedmiotami projektowymi:Projektowanie architektoniczne-1,mieszkalnictwo i Projektowanie architektoniczne-2, mała użyteczność w krajobrazie naturalnym.Celem wykładów jest przygotowanie do rozwiązania zadań projektowych i wyrobienie poglądu na problematykę

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)