Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AIU niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Architektury)

Jednostka: Wydział Architektury Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AIU niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 2 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2007L - Semestr letni 2007/08
2008L - Semestr letni 2008/09
2009L - Semestr letni 2009/10
2010L - Semestr letni 2010/11
2011L - Semestr letni 2011/12
2012L - Semestr letni 2012/13
2013L - Semestr letni 2013/14
2014L - Semestr letni 2014/15
2015L - Semestr letni 2015/16
2016L - Semestr letni 2016/17
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2007L 2008L 2009L 2010L 2011L 2012L 2013L 2014L 2015L 2016L
AUIN2018 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN2018 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia: egzamin w formie pisemnego testu (wykłady), zaliczenie na podstawie wykonanego przez studenta projektu (40%), obrony tego projektu (40%) oraz pracy w trakcie ćwiczeń (20%) (ćwiczenia).

Założenia i cele przedmiotu: Nauczanie zasad wykonania projektu architektoniczno-budowlanego, konstrukcji oraz konstruowania elementów i ustrojów obiektów budownictwa. Nauczanie rozpoznawania oraz doboru materiałów budowlanych.

Metody dydaktyczne: wykłady wsparte prezentacjami multimedialnymi oraz prezentacja modeli wybranych elementów budowlanych; w ramach ćwiczeń prezentacja projektów techniczno architektonicznych oraz praca wspólna - prowadzący, student - nad rozwiązywanymi zagadnieniami.

Strona przedmiotu
AUN2001 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Projekt - 45 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 45 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 45 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne: Elementy projektowania 1

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę 3 projektów kursowych.

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nauka komponowania formy architektonicznej z uwzględnieniem percepcyjnych możliwości człowieka i jego uwarunkowań psychofizjologicznych. Pomoc w rozumienia formy architektonicznej i projektowanie oraz realizacja prostych obiektów architektonicznych.

Metody dydaktyczne: Projektowanie

Strona przedmiotu
AUIN2052 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Egzamin - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Egzamin - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN2052 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: przedmiot podstawowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia: Wykład kończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń, na którą składa się zaliczenie na ocenę wszystkich prac rysunkowych - 35% średniej arytmetycznej i kolokwiów - 65%.

Założenia i cele przedmiotu: Nauczanie zasad odwzorowań inżynierskich przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyznę i odtwarzania obiektu na podstawie rzutu. Poznanie form geometrycznych (obiektów, powierzchni) mających zastosowanie w projektowaniu architektonicznym, kształtowaniu wyobraźni przestrzennej.

Metody dydaktyczne: Wykład wsparty rysunkami wykonywanymi "na żywo", modelami brył, pokazem slajdów. Ćwiczenia audytoryjne - indywidualna praca, rozwiązywanie zadań rysunkowych.

Strona przedmiotu
AUIN2024 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN2024 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: historia architektury powszechnej 1

Forma i warunki zaliczenia: egzamin ustny

Założenia i cele przedmiotu: poznanie historii nowożytnej architektury europejskiej

Metody dydaktyczne: wykład

Strona przedmiotu
AUN2125 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: ćwiczenia

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną (na podstawie zaliczenia testów, aktywnego uczestnictwa w zajęciach, przygotowanych wcześniej odpowiedzi ustnych, wykonywania zadań domowych, napisania wypracowania klasowego).

Założenia i cele przedmiotu: czynna i bierna znajomość języka angielskiego, rozwój poprawności

i swobody wypowiedzi pisemnych i ustnych

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, dyskusja, gra dydaktyczna, metoda sytuacyjna, rozmowa kierowana, wywiad, praca indywidualna, praca grupowa, dokończenie zadania.

Strona przedmiotu
AUN2126 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: ćwiczenia

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną (na podstawie zaliczenia testów, aktywnego uczestnictwa w zajęciach, przygotowanych wcześniej odpowiedzi ustnych, wykonywania zadań domowych, napisania wypracowania klasowego).

Założenia i cele przedmiotu: doskonalenie czynnej i biernej znajomości języka angielskiego, rozwój poprawności

i swobody wypowiedzi pisemnych i ustnych

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, dyskusja, gra dydaktyczna, metoda sytuacyjna, rozmowa kierowana, wywiad, praca indywidualna, praca grupowa, dokończenie zadania.

Strona przedmiotu
AUN2130 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: ćwiczenia

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną (na podstawie zaliczenia testów, aktywnego uczestnictwa w zajęciach, przygotowanych wcześniej odpowiedzi ustnych, wykonywania zadań domowych, napisania wypracowania klasowego).

Założenia i cele przedmiotu: doskonalenie czynnej i biernej znajomości języka angielskiego, rozwój poprawności

i swobody wypowiedzi pisemnych i ustnych

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, dyskusja, gra dydaktyczna, metoda sytuacyjna, rozmowa kierowana, wywiad, praca indywidualna, praca grupowa, dokończenie zadania.

Strona przedmiotu
AUIN2126 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN2128 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN2122 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość języka na poziomie B1+

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: rozwijanie wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne: metoda komunikacyjna z uwzględnieniem tematyki specjalistycznej dostosowanej do kierunku studiów.

Strona przedmiotu
AUN2129 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN2127 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Język rosyjski, poziom B1

Wymagania wstępne: Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A2

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną, zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach

Założenia i cele przedmiotu: doskonalenie wszystkich sprawności językowych- rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania

Metody dydaktyczne: komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa

Strona przedmiotu
AUIN2053 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN2053 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

podstawowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia:

wykłady: pisemny egzamin dotyczący zagadnień teoretycznych poruszanych na wykładach,

ćwiczenia audytoryjne: na podstawie pisemnych sprawdzianów polegających na rozwiązywaniu zadań.

Założenia i cele przedmiotu:

Opanowanie zasad kształtowania struktur i ustrojów budowlanych, ich stosowania, podstawowych zależności między warunkami ich pracy a proporcjami formy i przekroju w różnych rozwiązaniach materiałowych.

Metody dydaktyczne:

wykłady, ćwiczenia audytoryjne.

Strona przedmiotu
AUN2073 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN2074 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:wykład z prezentacją ilustracji (prezentacje slajdów i multimedialne)

Założenia i cele przedmiotu:zaznajomienie studentów z fizjologią wzroku, zasadami komunikacji wizualnej oraz kulturowymi uwarunowaniami percepcji.

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
AUN2071 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne: -

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę 3 projektów kursowych.

Założenia i cele przedmiotu:

Celem jest zapoznanie studentów z wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla modelowania przestrzennego, manipulacji trójwymiarowymi modelami i renderowania abstrakcyjnych kompozycji.

Metody dydaktyczne:

Projektowanie

Strona przedmiotu
AUIN2072 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN2072 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

podstawowy,obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Przyswojone podstawy komponowania liternictwa, tekstu oraz ilustracji lub fotografii.

Forma i warunki zaliczenia:

Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń oraz krótkich wykładów tematycznych.

Warunkiem zaliczenie na ocenę jest zrealizowanie wszystkich tematów semestralnych.

Założenia i cele przedmiotu:

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się współczesnym warsztatem grafika dla osiągnięcia projektów na wysokim poziomie artystycznym.

Metody dydaktyczne:

Studenci wykonują w semestrze cykl ćwiczeń, które mają charakter projektów graficznych.

Projekty oceniane są pod kątem oryginalności

własnego języka plastycznego oraz adekwatności do zadanego tematu.

Strona przedmiotu
AUN2013 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2008/09
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, kierunkowy

Wymagania wstępne:

Teoria architektury 1, Elementy projektowania 1

Forma i warunki zaliczenia:

Colloquium zaliczeniowe z treści wykładów;

Prace analityczno-porównawcze, na temat wybranych problemów szczegółowych poruszanych podczas wykładów,

Założenia i cele przedmiotu:

Nauczanie podstawowych aksjomatów i pojęć stosowanych w architekturze oraz ich praktycznego zastosowania. Wprowadzenie terminologiczne w zakresie archetypowego postrzegania przestrzeni i systemu jej porządkowania. Wprowadzenie w metodykę projektowania architektonicznego. Podstawowe teorie architektury i ich zastosowanie w historii.

Metody dydaktyczne: wykłady, prezentacje prac, dyskusja

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)