Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AWN niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Architektury)

Jednostka: Wydział Architektury Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AWN niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008Z 2009Z 2010Z 2012Z
AWN3026
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy.

Wymagania wstępne:

Znajomość historii architektury w zakresie I i II semestru

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie architektury i jej genezy w okresie od połowy XVIII wieku do czasów współczesnych. Rozumienie omawianych form architektonicznych i nabycie umiejętności ich samodzielnej analizy w kontekście poznanego materiału.

Metody dydaktyczne:

Wykład kursowy

Strona przedmiotu
AWN3035
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Materiałoznawstwo 2

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie w formie pisemnego testu (wykłady), zaliczenie na podstawie wykonanego przez studenta projektu (40%), obrony tego projektu (40%) oraz pracy w trakcie ćwiczeń (20%) (ćwiczenia).

Założenia i cele przedmiotu: nauczanie zasad wykonania inwentaryzacji architektonicznej i projektu architektoniczno-budowlanego, opanowanie podstawowych zasad rysunku technicznego; nauczanie rozpoznania oraz konstruowania elementów i ustrojów obiektów budownictwa; rodzaje, właściwości i zakresy stosowania materiałów budowlanych.

Metody dydaktyczne: wykłady wsparte prezentacjami multimedialnymi oraz prezentacja modeli wybranych elementów budowlanych; w ramach ćwiczeń prezentacja projektów architektoniczno-budowlanych oraz praca wspólna - prowadzący, student - nad rozwiązywanymi zagadnieniami.

Strona przedmiotu
AWN3054
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu Fizyka Budowli (Akustyka) dotyczą wybranych zagadnień z fizyki budowli, które powinni znać przyszli inżynierowie kierunku Architektura Wnętrz. Pierwsze dwa wykłady są poświęcone następującym zagadnieniom:

- podstawy przenoszenia ciepła,

- przenikanie ciepła przez przegrody budowlane,

- stan wilgotnościowy przegród budowlanych,

- wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków,

- zasady projektowania budynków z uwagi na oszczędność energii i ochronę cieplną budynków.

Kolejne wykłady są poświęcone akustyce. Zagadnienia poruszane dotyczą akustyki budowlanej oraz akustyki pomieszczeń.

W zakresie akustyki budowlanej poruszane są zagadnienia:

- związane z warunkami technicznymi jakimi powinien podlegać budynek w zakresie ochrony akustycznej,

- wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynku,izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych.

- materiały i ustroje dźwiękochłonne,

- modelowanie akustyczne pomieszczeń.

Strona przedmiotu
AWN3125
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: ocena z testów (Test 1 20%, Test 2 50%), ocena za wypracowanie 15%, ocena za prezentację ustną 15%. Przedmiot kończy się egzaminem.

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo specjalistyczne i rozwijanie autonomii studenta

Strona przedmiotu
AWN3127 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWN3053
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie zasad komponowania i kształtowania ustrojów statycznie wyznaczalnych w skali detalu, skali mebla i skali budowli, z różnorodnych materiałów. Opanowanie umiejętności ich twórczego stosowania w różnych funkcjach. Rozwijanie intuicji konstrukcyjnej.

Metody dydaktyczne:

wykłady - prezentacja podstaw teoretycznych, przykłady konstrukcji naturalnych, bionicznych,

historycznych i współczesnych,

ćwiczenia - rozwiązywanie zadań analityczno-projektowych.

Strona przedmiotu
AWN3023
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy, obowiązkowy.

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie egzaminu końcowego. Egzamin w postaci testu wyboru, egzamin poprawkowy - ustny.

Założenia i cele przedmiotu: uświadomienie, że światło zarówno ukazuje jak i kształtuje wnętrze a decyzje oświetleniowe architekta wnętrz tworzą lub niszczą atmosferę we wnętrzu. Zapoznanie studentów z podstawową terminologią dotyczącą oświetlenia, designem oświetleniowym a także znanymi dokonaniami projektantów w przestrzeni.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy

Strona przedmiotu
AWN3069
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Doskonalenie umiejętności opracowania proporcji, poczucia harmonii układu brył, przestrzeni i jej kontekstu.

Strona przedmiotu
AWN3007
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy, obowiązkowy, o treściach do wyboru.

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów projektowych: Projektowanie architektury wnętrz 1 i 2 oraz Geometrii wykreślnej.

Forma i warunki zaliczenia:

1) wykonanie dwóch kompletnych projektów kursowych;

2) oddanie do oceny, w ustalonym terminie, projektów do oceny przejściowej;

3) obecność na zajęciach zgodnie z regulaminem studiów PB.

Założenia i cele przedmiotu: wykształcenie umiejętności opracowania programu użytkowego niewielkiego wnętrza o nieskomplikowanej funkcji. Rozbudzenie kreatywności z naciskiem na unikanie przyjmowania rozwiązań stereotypowych a także uświadomienie różnicy pomiędzy projektowaniem wnętrz a dekoratorstwem.

Metody dydaktyczne: prowadzenie korekt indywidualnych połączonych ze zbiorową dyskusją prowadzącą do rozstrzygania zasadniczych kierunków rozwiązań projektowych.

Strona przedmiotu
AWN3009 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:przedmiot kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:Projektowanie architektury wnętrz 2

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie na ocenę projektu wstępnego, projektu finalnego, realizacyjnego mebla / dokumentacja techniczna, model/ oraz prac domowych

Założenia i cele przedmiotu: nauczanie sztuki projektowania wzorniczego - meblarstwa na podstawie szczegółowej analizy- formy, funkcji, ergonomii, konstrukcjii, technologii, i estetyki przedmiotu

Metody dydaktyczne:wykłady i indywidualne korekty projektu

Strona przedmiotu
AWN3071
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Techniki komputerowe w projektowaniu 1

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę 2 projektów kursowych.

Założenia i cele przedmiotu:

Celem jest zapoznanie studentów z wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla modelowania przestrzennego, manipulacji trójwymiarowymi modelami i renderowania abstrakcyjnych kompozycji.

Metody dydaktyczne:

Projektowanie

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)