Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AWN niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Architektury)

Jednostka: Wydział Architektury Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AWN niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2007Z - Semestr zimowy 2007/08
2007L - Semestr letni 2007/08
2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2007Z 2007L 2008Z 2009Z 2010Z 2011Z
AWN1062 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2008/09
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWN1052 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2008/09
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 2 godzin
 • Wykład (egzamin) - 1 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: przedmiot podstawowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia: Wykład kończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń - zaliczenie na ocenę wszystkich prac rysunkowych - 35% średniej arytmetycznej i kolokwiów - 65%.

Założenia i cele przedmiotu: Nauczanie zasad odwzorowań inżynierskich przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyznę i odtwarzania obiektu na podstawie rzutu. Poznanie form geometrycznych (obiektów, powierzchni) mających zastosowanie w projektowaniu architektonicznym, kształtowaniu wyobraźni przestrzennej.

Metody dydaktyczne: Wykład wsparty rysunkami wykonywanymi "na żywo", modelami brył, pokazem slajdów i indywidualna praca - rozwiązywanie zadań rysunkowych w ramach ćwiczeń.

Strona przedmiotu
AWN1039 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiazkowy

Wymagania wstępne:brak

Forma i warunki zaliczenia:egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu:znajomosc podstawowych przykladow z historii architektury.

Metody dydaktyczne:Wyklad z pokazem mutimedialnym

Strona przedmiotu
AWN1125 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWN1126 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
Semestr zimowy 2009/10
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWN1130 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWN1121 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWN1128 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09 Semestr zimowy 2009/10 Semestr zimowy 2011/12
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomość języka na poziomie A2/B1

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta

Strona przedmiotu
AWN1129 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09 Semestr zimowy 2009/10 Semestr zimowy 2011/12
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Język rosyjski,poziom B1

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A2

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną, zaliczenie sprawdzianów pisemnych,prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach

Założenia i cele przedmiotu: doskonalenie wszystkich sprawności językowych- rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania

Metody dydaktyczne:komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa

Strona przedmiotu
AWN1127 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWN1034 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWN1067 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2008/09
Semestr zimowy 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 60 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 3 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWN1037 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 60 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia: Sumaryczna ocena poszczególnych prac projektowych z uwzględnieniem postępu.

Założenia i cele przedmiotu:

Metody dydaktyczne:wykład, korekty indywidualne.

Strona przedmiotu
AWN1007 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWN1000 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWN1090 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
Semestr zimowy 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)